Slik bygges tunnelen

Når vi bygger tunnel må vi også at bygge andre tilknyttede tunneler og konstruksjoner. Her en oversikt og forklaring, gitt av prosjektleder for byggearbeidet i fjellet - Hanne Wiig.

– I Drammenstunnelen bygges det to servicetunneler parallelt med hovedløpet. For hver 1000 meter bygger vi evakueringstunneler, forteller Bane NORs prosjektleder, Hanne Wiig.

Noen evakueringstunneler går ut i servicetunnelen, mens på Gunnerud går den rett ut i dagen.

– Vi bygger også omlastestasjoner for håndtering av stein og krysningspunkter som gjør det mulig for store anleggsmaskiner å passere hverandre inne i fjellet, sier Wiig.

Status i januar 2022 er at Bane NORs entreprenør Veidekke ha drevet hele bergtunnelen.

Les også: Slik bygger vi fjelltunnel