Følg Drammenstunnelen her

Her kan du følge med på framdriften i arbeidet på Drammenstunnelen, den nye jernbanetunnelen som Bane NOR bygger gjennom Strømsåsen. Vi har laget et kart for hvert av områdene vi driver tunnelen fra - og utviklet en informativ karttjeneste for Drammen.

Når vi bygger det som til slutt skal bli Drammenstunnelen, må vi bygge flere installasjoner - som evakuerings- og servicetunneler. Her kan du se hele oversikten over disse.

Du kan følge framdriften både her på denne siden, og gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for utbyggingsprosjektet her i Drammen:

Trykk her for å komme til karttjenesten for Drammen.

I karttjenesten finner du også oversikt over betongtunnelen som bygges (som består av en kulvert og en løsmassetunnel). Denne skal møte tunnelen vi bygger i fjellet - og bli Drammenstunnelen. Vi publiserer jevnlig dronefilm og en oppdatert 3D-modell fra denne delen av utbyggingen, det du finner her.

Vi skal drive fjelltunnelen fra sørenden av hovedtunnelen på Gulliksrud, og fra to tverrslag på Danserud (800 m) og Austad (500 m). Når tverrslagene er drevet ned til hovedtunnelen, så skal tunnelen drives i begge retninger. Da vil vi ha fem stuffer. Stuff er det samme som endeveggen i tunnelen, det er der hvor gul og rød strek treffes på kartene nedenfor.

Et tverrslag er en atkomsttunnel som fører ned til hovedtunnelen. Tverrslagene blir ofte benyttet som rømnings- og serviceveier når den nye hovedtunnelen settes i drift. Ved Danserud er adkomsttunnelen i oktober nådd hovedtunnelen. Her etablerer vi omlastestasjon for stein inne i fjellet, samt kryssområdene mellom adkomsttunnell, hovedløp og evakueringstunneler.

Vi anbefaler naboer til anleggene å melde seg på SMS-sprengningsvarsler - meld deg på her.
Her kan du lese om hvordan det er å være nabo til tunnelarbeid.

Gul strek markerer tunnelløpet
Grønn strek markerer ferdig sprengt/drevet tunnel
Rød strek markerer forventet fremdrift inneværende måned
Blå strek markerer anleggsveier
Rosa felt markerer riggområder 

Klikk på bildene under for å få opp et større bilde.  

Slik får du sprengningsvarsel på SMS:
Gå inn på http://www.nabovarsling.no/udk og registrer deg i skjemaet på høyre side.  Der kan du også velge hvilket område du ønsker varsel for. Det sendes ut varsel mellom 15 og 45 minutter før salven går av. 

Kart for Gulliksrud 

Fremdriftskart Gulliksrud januar 2021

 

Danserud tverrslagstunnel er ca. 800 meter lang
Fremdriftskart Danserud januar 2021

Austad tverrslagstunnel er ca 500 meter lang. 
Fremdriftskart Austad januar 2021

Oversikt som viser hele tunnelen
Oversiktskart hele tunnelen

Betongtunnelen (kulvert og løsmassetunnel)

Framdrift betongtunnel januar 2021

Kontakt prosjektet
Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.