Følg Drammenstunnelen her

Nå kan du følge med på framdriften i arbeidet på Drammenstunnelen, den nye jernbanetunnelen som Bane NOR bygger gjennom Strømsåsen. Vi har laget et kart for hvert av områdene vi driver tunnelen fra - og lansert en informativ karttjeneste for Drammen.

Den 6 kilometer lange tunnelen skal drives fra tre angrepspunkter med tre til fem stuffer (stuff er det samme som endevegg i en tunnel). Nå kan du følge framdriften både her på denne siden, og gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for utbyggingsprosjektet her i Drammen.

Som en del av utbyggingsprosjektet skal det også bygges en betongtunnel (kulvert og løsmassetunnel). Den skal møte tunnelen vi bygger i fjellet. Du kan også følge framdriften i arbeidet med denne, i samme karttjeneste.

Trykk her for å komme til karttjenesten for Drammen.

Vi skal drive tunnelen fra sørenden av hovedtunnelen på Gulliksrud, og fra to tverrslag på Danserud (800 m) og Austad (500 m). Når tverrslagene er drevet ned til hovedtunnelen, så skal tunnelen drives i begge retninger. Da vil vi ha fem stuffer. Stuff er det samme som endeveggen i tunnelen, det er der hvor gul og rød strek treffes på kartene nedenfor.

Et tverrslag er en atkomsttunnel som fører ned til hovedtunnelen. Tverrslagene blir ofte benyttet som rømnings- og serviceveier når den nye hovedtunnelen settes i drift. 

Vi anbefaler naboer til anleggene å melde seg på SMS-sprengningsvarsler - meld deg på her.
Her kan du lese om hvordan det er å være nabo til tunnelarbeid.

Gul strek markerer tunnelløpet
Grønn strek markerer ferdig sprengt/drevet tunnel
Rød strek markerer forventet fremdrift inneværende måned
Blå strek markerer anleggsveier
Rosa felt markerer riggområder 

Klikk på bildene under for å få opp et større bilde.  

Slik får du sprengningsvarsel på SMS:
Gå inn på http://www.nabovarsling.no/udk og registrer deg i skjemaet på høyre side.  Der kan du også velge hvilket område du ønsker varsel for. Det sendes ut varsel mellom 15 og 45 minutter før salven går av. 

Kart for Gulliksrud 

Fremdriftskart Gulliksrud oktober 2020

 

Danserud tverrslagstunnel er ca. 800 meter lang
Fremdriftskart Danserud oktober 2020

Austad tverrslagstunnel er ca 500 meter lang. 
Fremdriftskart Austad oktober 2020

Oversikt som viser hele tunnelen
Oversiktskart hele tunnelen

Betongtunnelen (kulvert og løsmassetunnel)

Framdrift betongtunnel september 2020

Kontakt prosjektet
Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.