Følg Drammenstunnelen her

Her kan du følge med på framdriften i arbeidet på Drammenstunnelen, den nye jernbanetunnelen som Bane NOR bygger gjennom Strømsåsen - Drammenstunnelen. Her finner du et kart for hvert av områdene vi driver fjelltunnelen fra, i tillegg til der vi bygger kulvert og løsmassetunnel.

I karttjenesten som er utviklet for prosjektet kan du se utvikling og lese om aktivitetene i utbyggingsprosjektet ved å klikke på adresser og symboler.

Når vi bygger det som til slutt skal bli Drammenstunnelen, må vi bygge flere installasjoner - som evakuerings- og servicetunneler. Her kan du se hele oversikten over disse. Vi har også utviklet en egen karttjeneste for Drammen, som du finner her.

Gul strek markerer tunnelløpet
Grønn strek markerer ferdig sprengt/drevet tunnel
Rød strek markerer forventet fremdrift inneværende måned
Blå strek markerer anleggsveier
Rosa felt markerer riggområder 

Her kan du se status for hele fjelltunnelen. (Det kan ta noe tid å laste inn bildet, pga. størrelsen.) Under dette bildet finner du mer detaljert informasjon om byggingen: 

Grønt felt viser det som er ferdig sprengt/drevet tunnel, mens rød strek markerer forventet framdrift i desember.

Dette skjer framover:

  • Vi skal tilsammen sprenge 11 km tunnel, med hovedløp, evakuerings- og servicetunneler. Dette arbeidet skal etter vår framdriftsplan være ferdig våren 2022.
  • Fra våren 2022 skal tunnelen vann- og frostsikres. Det vil føre til økt trafikk av betongbiler til og fra anleggsområdene.
    Da skal masser fraktes både inn og ut av tunnelanlegget. Dette vil pågå fram til sommeren 2023.
  • Fra sommeren 2023 kommer turen til de jernbanetekniske arbeidene inne i tunnelanlegget, de vil jobbe fram til åpning av tunnelen i 2025.

Danserud tverrslagstunnel er ca. 800 meter lang
Fremdriftskart Danserud (nord) desember 2021

 

Austad tverrslagstunnel er ca 500 meter lang. 
Fremdriftskart Austad (nord) desember 2021

Fremdriftskart Austad (sør) desember 2021

Betongtunnelen (kulvert og løsmassetunnel)

Over vises framdriften for betongtunnel (kulvert og løsmassetunnel) for desember 2021.

Du kan følge framdriften både her på denne siden, og gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for utbyggingsprosjektet her i Drammen:

Trykk her for å komme til karttjenesten for Drammen.

Vi publiserer også jevnlig dronefilm fra denne delen av utbyggingen, det du finner her.

Vi skal drive fjelltunnelen fra sørenden av hovedtunnelen på Gulliksrud, og fra to tverrslag på Danserud (800 m) og Austad (500 m). Når tverrslagene er drevet ned til hovedtunnelen, så skal tunnelen drives i begge retninger. Da vil vi ha fem stuffer. Stuff er det samme som endeveggen i tunnelen, det er der hvor gul og rød strek treffes på kartene nedenfor.

Et tverrslag er en atkomsttunnel som fører ned til hovedtunnelen. Tverrslagene blir ofte benyttet som rømnings- og serviceveier når den nye hovedtunnelen settes i drift. Ved Danserud er adkomsttunnelen i oktober nådd hovedtunnelen. Her etablerer vi omlastestasjon for stein inne i fjellet, samt kryssområdene mellom adkomsttunnell, hovedløp og evakueringstunneler.

Vi anbefaler naboer til anleggene å melde seg på SMS-sprengningsvarsler - meld deg på her.
Her kan du lese om hvordan det er å være nabo til tunnelarbeid.

Slik får du sprengningsvarsel på SMS:
Gå inn på http://www.nabovarsling.no/udk og registrer deg i skjemaet på høyre side.  Der kan du også velge hvilket område du ønsker varsel for. Det sendes ut varsel mellom 15 og 45 minutter før salven går av. 

Kontakt prosjektet
Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. Dersom du ikke får svar på henvendelsen, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da vil du bli kontaktet i etterkant av vår nabokontakt.