Følg Drammenstunnelen her

Her kan du følge med på framdriften i arbeidet på Drammenstunnelen, den nye jernbanetunnelen som Bane NOR bygger i Drammen. Her finner du informasjon om fremdriften nå vi bygger kulvert og løsmassetunnel.

Vi har også utviklet en egen karttjeneste for Drammen, som du ser på skjermbildet over. Bergtunnelen er nå ferdig sprengt, men arbeidet med kulvert og løsmassetunnel pågår fortsatt.

Betongtunnelen (kulvert og løsmassetunnel)

Planlagt fremdrift for resten av 2022

Du kan følge framdriften både her på denne siden, og gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for utbyggingsprosjektet her i Drammen: Klikk her for å komme til karttjenesten

Når vi bygger det som til slutt skal bli Drammenstunnelen, må vi bygge flere installasjoner - som evakuerings- og servicetunneler. Her kan du se hele oversikten over disse. 

Kontakt prosjektet
Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266.
Denne telefonen er betjent fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500.