UDK 03 Underbygning Drammen stasjon - Sundhaugen

Som følge av endringer i prosjektets kontraktstrategi har det blitt besluttet å ha en egen utførelsesentreprise på underbygning Drammen-Sundhaugen.

Det etableres en ny, bredere og lysere personundergang under sporområdet som får direkte kontakt med elvepromenaden. Fra personundergangen etableres trapp, heis og rampe til midtplattformene og to heiser og to trapper til nordre plattform. I tillegg er det trapper til Bybrua fra alle plattformene.

Den nye sporplanen forutsetter at Bybrua bygges om over sporområdet, og at det lar seg gjøre å heve stasjonsområdet for å sikre mot stormflo samt å øke høyden mellom sporet og Bybrua.

Det nye og bredere sporområdet med flere sporvekselgrupper vest for Drammen stasjon medfører at undergangen ved Grønland må utvides. Kreftings gate bygges om, og det etableres en planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Vestfoldbanen legges i en rampe- og kulvertkonstruksjon under Sørlandsbanen.