Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR bygger nå nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, og fra Drammen til Gulskogen. Inkludert i prosjektet er to nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. 

Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2024, og dobbeltsporet fra Drammen til Gulskogen blir ferdigstilt i slutten av 2025. 

Når dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen åpner for trafikk i 2024, blir det mulig å kjøre fire tog timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Bane NORs karttjeneste for Drammen gir en oversikt over trase, tunnel, fremdrift med mer. Scroll ellers nedover på siden for å lese flere nyheter om prosjektet. 

Flybilde, Drammen sentrum. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR
Planlegging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
 • Vedtak av kommunedelplan.
 • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
 • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
 • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
 • Arbeider bergtunnel
 • Arbeider kulvert og løsmassetunnel
 • Bygge midlertidig hensetting Nybyen
 • Oppstart arbeider Drammen stasjon, nordre spor
 • Riving Bybrua
 • Arbeider Drammen stasjon, søndre spor
 • Oppstart arbeider Gulskogen stasjon
 • Drammen stasjon og ny Vestfoldbane klar til bruk
 • Nye Bybrua ferdigstilles
 • Gulskogen stasjon kan tas i bruk
 • Prosjektet ferdigstilt