Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR bygger nå nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, og fra Drammen til Gulskogen. Inkludert i prosjektet er to nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. 

Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2025. 

Når dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen åpner for trafikk i 2025, blir det mulig å kjøre fire tog timen, hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Bane NORs karttjeneste for Drammen gir en oversikt over trase, tunnel, fremdrift med mer. Scroll ellers nedover på siden for å lese flere nyheter om prosjektet. 

Bygging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
 • Vedtak av kommunedelplan.
 • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
 • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
 • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
 • Vi bygger Drammenstunnelen
 • Den består av 6 km bergtunnel, 700 m kulvert og 275 m løsmassetunnel, og er planlagt ferdigstilt med jernbanetekniske fag i 2025
 • Vi forbereder jernbanetekniske anlegg rundt Gulskogen stasjon slik at Drammen stasjon kan reduseres til 3 spor i anleggsfasen
 • Vi etablerer en midlertidig gangbru, slik at Bybrua kan rives
 • Tidligere togparkering fjernes, midlertidig bygges på Nybyen
 • Brakerøya stasjon oppgraderes til 3 spor
 • 3 spor langs elva tas i bruk, mens 3 resterende spor rives og bygges nye
 • Vi bygger 2 nye plattformer, nå mot stasjonsbygningen
 • Drammen stasjon og ny Vestfoldbane åpnes
 • Jernbanekaia åpnes med forbindelse til Bybrua