Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen og nye og fremtidsrettede stasjoner i Drammen og på Gulskogen. I henhold til Nasjonal Transportplan skal dobbeltsporet være ferdig til 2025.

Detaljreguleringsplan for prosjektet ble vedtatt av bystyret i Drammen i april 2018. Hovedarbeidene har etter planen oppstart i 2019. 

 

Planlegging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2025
  • Vedtak av kommunedelplan.
  • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
  • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
  • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
  • Ferdig utbygget dobbeltspor