Togparkering Moss

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR er i gang med planleggingen og søker etter et område for togparkering i enten Moss, Rygge eller Råde kommune.