Togparkering Moss

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR er i gang med planleggingen av ny togparkering i Mosseregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon.