Lyser ut rådgiverkontrakt for Togparkering Moss

Bane NOR lyser nå ut en rådgiverkontrakt som skal følge prosjektet fra prosjektering og frem til ferdigstillelse i 2030.

  • Østfoldbanen
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 21. mars 2024 klokken 13:24

Illustrasjonen viser togspor og togparkeringsanlegg.

Ved Gon i Rygge skal det bygges ny togparkering. Nå er rådgiverkontrakt ute på høring. Rambøll/Bane NOR

Prosjektet Togparkering Moss består av to hovedkomponenter; ett togparkeringsanlegg og utvidelse av Rygge stasjon fra to til tre-spors stasjon, med sporutvidelse på sørsiden av stasjonen. 

Konkurransen som lyses ut består av rådgivning og prosjektering, og utarbeidelse av konkurranseunderlag for entrepriser. Rådgiver skal også ta en gjennomgang av, og vurdere hvilke muligheter det er for å optimalisere gjennomføringen av prosjektet. Rådgiverkontrakten innebærer ansvar for oppfølging i prosjektets byggefase.  

Skal bygge åtte parkeringsspor 

Kontrakten omfatter rådgivningstjenester for å prosjektere togparkeringsanlegget, som totalt skal romme åtte spor med plass for 16 togsett som frekventerer Østfoldbanen. Det blir også et ekstra spor for drift og vedlikehold. På anlegget skal det etableres et servicebygg med lager og fasiliteter for personalet som skal rengjøre tog, adkomstvei inn til anlegget og parkeringsplasser for drift, samt et teknisk bygg for signal og tele.  

Utvider og fornyer Rygge stasjon 

I tillegg til sporutvidelsen skal det bygges ny midtplattform med trapp og rampe, og gang og sykkel-undergangen skal forlenges for å imøtekomme krav til universell utforming. På nordsiden av stasjonen blir det oppgradering av dagens sideplattform, denne skal heves og forlenges for å tilpasses stasjonsadkomst, samt tilrettelegging for triple togsett i fremtiden. 

Illustrasjonen viser togspor, parkeringsplasser og bebyggelse.

Det blir store endringer ved Rygge stasjon. Rambøll/Bane NOR

Det blir også nødvendig å legge om parkeringsplassen på sørsiden av stasjonen, omlegging av Bygdetunveien og Roersveien, samt forsterke vegkulvert i Bygdetunveien og forlenge landbrukskulverten ved Voll gård. 

Jobber med merknadsbehandling 

Prosjektet har denne vinteren jobbet med merknadsbehandling i forbindelse med reguleringsplanen og høringen som ble gjennomført i 2023. Reguleringsplanen og merknadene skal om kort tid oversendes planmyndighet Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for sluttbehandling. Det er ventet at vedtak vil foreligge i løpet av andre kvartal 2024. 

- Vi planlegger for kontraktsignering i oktober 2024, med oppstart for rådgiver like etter det, forklarer prosjektleder Robert Moan. 

Tas i bruk i 2030

Oppstart av selve arbeidene i Rygge er først planlagt i 2027-28.  

- Når vi har fått vedtatt reguleringsplanen og har fått på plass en entreprenør, vil vi detaljprosjektere ytterligere og kan da bli mer konkrete på når vi starter opp med hva, forklarer Moan. 

Togparkeringsanlegget skal etter planen tas i bruk i 2030, for å fasilitere den økte togtrafikken som vil komme når det nye dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad står klart.  


Skrevet av:

  • Karoline Vårdal

Publisert: 21. mars 2024 klokken 13:24