Togparkering (hensetting)

Bane NOR planlegger og bygger nytt dobbeltspor på Østfoldbanen. Satsingen skal gi flere tog, og kortere reisetid på strekningen. For å kunne sette flere tog i trafikk på strekningen trengs det flere plasser til togparkering (hensetting). Bane NOR har derfor startet planleggingen av nye hensettingsanlegg i tilknytning til stasjonene i Ski, Moss og Fredrikstad/Sarpsborg.