Moelv-Lillehammer

På denne strekningen skjer det lite fordi dobbeltsporet helt fram til Lillehammer ikke er planlagt å stå ferdig før i 2034. 

Prosjektsjefen på denne strekningen understreker at det er et omfattende arbeid å bygge ny jernbane. Når arbeidet kommer i gang vil det omfatte kommunedelplan, reguleringsplan og deretter selve byggingen. Generelt kan vi si at det tar ti år fra planleggingen begynner til nye spor kan åpnes for trafikk. Utbyggingen fram til Lillehammer vil gi kortere reisetid og flere togavganger. 

Bildet viser nåværende Lillehammer stasjon.