Moelv-Lillehammer

Utbyggingen av ytre InterCity er ikke prioritert i Nasjonal transportplan 2022-2033 og Bane NOR avventer derfor videre planlegging av dobbeltspor fram til Lillehammer.

Vi vil likevel gjøre mindre tiltak for å sikre passasjerene et bedre togtilbud med kortere reisetid. Målet om to tog i timen mellom Lillehammer og Oslo står fortsatt ved lag da utbyggingsprosjekter på øvrige deler av Dovrebanen vil gjøre dette mulig.