Moelv–Lillehammer

På denne strekningen skjer det lite fordi dobbeltsporet fra Oslo skal være ferdig fram til Lillehammer først i 2034. Bildet viser nåværende Lillehammer stasjon.

Prosjektsjef Lars Eide på Dovrebanen understreker at det er et omfattende arbeide å bygge ny jernbane. Når arbeidet kommer i gang vil det innbefatte kommunedelplan, reguleringsplan, og deretter selve byggingen. Generelt kan man si at det tar ti år fra planleggingen begynner til nye spor kan åpnes for trafikk. Utbyggingen fram til Lillehammer vil gi kortere reisetid, og flere tog.