Postmottak

Bane NOR SF har en sentral arkivtjeneste som har ansvar for vårt felles postmottak. Her håndterer og fordeler vi alle typer innkommende post til enheter og tjenesteområder i konsernet. Vi foretrekker å motta post digitalt fra publikum og næringsliv.

Bane NOR er bruker av eFormidling og alle offentlige virksomheter kan benytte denne kanalen for kommunikasjonsutveksling med Bane NOR.

Vi har også et felles epostmottak for offisiell post til Bane NOR.  

  E-post
 
postmottak@banenor.no

For brevpost benyttes sentral postadresse.

Postadresse
  Postboks 4350
  2308 Hamar

Faktura

Bane NOR foretrekker å motta fakturaer på EHF-format. EHF står for elektronisk handelsformat.

Org.nr. 917082308

Innsyn i dokumenter

Arkivtjenesten i Bane NOR mottar og distribuerer innsynsbegjæringer, samt kvalitetssikrer og publiserer offentlig journal på nettsiden eInnsyn. Dokumenter som ikke kan leses av postlistene kan det bes om innsyn i via sentralt postmottak.

Postjournal i Bane NOR

Postjournalen vår publiserer vi på eInnsyn, en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler: einnsyn.no