Resultater fra grunnundersøkelser

Bane NOR har gjennomført omfattende grunnundersøkelsen som del av planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Det er ikke avdekket store utfordringer knyttet til grunnforhold.

  • Prosjektnyheter
  • Utbygging mellom Sandnes og Nærbø

Publisert: 21. februar 2023 klokken 14:29

En viktig del av planleggingen av jernbanetiltak er gode grunnundersøkelser. Disse undersøkelsene gir oss informasjon om grunnforholdene, som bergdybde, lagdeling og stabilitet i grunnen, grunnvann og lignende. Dette er viktig for å kunne vurdere, planlegge, prosjektere og utføre utbyggingen. Undersøkelsene gir oss også større forutsigbarhet for byggeprosessen.

I området der det kan bli aktuelt å bygge nytt dobbeltspor har vi utført grunnboringer og grunnundersøkelser med seismikk og georadar. Dette er forskjellige metoder som hjelper oss å kartlegge forskjellige områder på best mulig måte. Nederst på denne siden finner du rapportene som er utarbeidet, samt vedlegg.

Det er ikke avdekket store utfordringer med grunnforhold. Men vi har funnet områder med torv i grunnen, og det vil kreve spesielle hensyn under bygging.

Grunnundersøkelsene kommer ikke bare Bane NOR til gode, men er også lagt inn i  Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)(√•pnes i ny fane). Denne databasen skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. Det betyr altså at alle undersøkelsene vi har gjort kan brukes av andre som planlegger bygging i området.

Rapporter fra grunnunders√łkelsene

Her kan du laste ned rapportene fra grunnundersøkelsene.


Publisert: 21. februar 2023 klokken 14:29