Togene går i Kongsberg igjen

Siden pinsen har det vært redusert kapasitet på Kongsberg stasjon i forbindelse med byggingen av nye parkeringsplasser for tog og ombygging av planovergang.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Kongsberg
  • Prosjektnyheter

Publisert: 13. juli 2023 klokken 12:27

I tiden frem til mandag 10. juli er det blant annet gjort omfattende ombygging av signalsystemet på Kongsberg stasjon og den nye togparkeringen.

Bredere og bedre overgang

Planovergangen i Withs gate er utvidet. Her måtte gående og syklende tidligere ut i veibanen for å på passere, men nå er det kommet et eget felt med egen bom for folk som skal over skinnene til fots eller på sykkel. Nå er også overgangen er automatisert. Tidligere måtte overgangen stenges manuelt for å slippe godstog forbi.

Lenger nord, i Flesberg, er sporarrangementet på tømmerterminalen revet og utvidet nå i sommer.

– Vi har kommet godt i mål med alle arbeidene vi skulle gjøre før 10. juli. Nå gjenstår bare sluttspurten før vi kan åpne den nye togparkeringen som vil bidra til at det kjøres mange færre tomme tog mellom Kongsberg og togparkeringen i Drammen, sier prosjektleder Gunstein Mork.

Togstans og buss for tog

Siden pinsen har det vært alternativ transport for reisende til og fra Kongsberg stasjon, mens godstrafikken har gått mer eller mindre som normalt. Sørlandsbanen kunne også passere Kongsberg frem til 24. juni da sommerarbeidene startet i Drammen.

Mellom 5. og 10. juli har det imidlertid vært helt stengt for all trafikk på grunn av sluttkontroller etter ombyggingen av sikringsanlegget på stasjonen.

Selv om det igjen er åpent for togtrafikk på Kongsberg stasjon er det fortsatt alternativ transport gjennom Drammen. Det er på grunn av sommerarbeidene som pågår der frem til 7. august. Sjekk togselskapenes nettsider for informasjon om dette.

Ferdig i november

De nye togparkeringsplassene skal etter planen være klare til bruk fra november i år. De største anleggsarbeidene er nå ferdig på stasjonen nå, men det gjenstår blant annet å bygge plattformer og tømmeanlegg for toalett på den nye parkeringsplassen.


Publisert: 13. juli 2023 klokken 12:27