Signerte avtale om utvidelse av togparkering i Kongsberg

Prosjektet som skal utvide togparkeringen på Kongsberg og styrke godstrafikken på Numedalsbanen har fått bevilget penger til oppstart. Fredag 3. juni ble kontrakt med entreprenøren Veidekke signert.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Togparkering Kongsberg

Publisert: 7. juni 2022 klokken 09:40

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 09:05

Magnus Sutherland Kristensen og Hanne Stormo utveksler håndtrykk etter å ha signert kontrakt.

Magnus Sutherland Kristensen, leder for Veidekke Bane og Hanne Stormo, prosjektsjef i Bane NOR har signert kontrakt for bygging av togparkering på Kongsberg, med tilhørende godstiltak på Numedalsbanen. - Vi gleder oss til samarbeidet, sier Hanne Stormo. Foto: Halldis Skogen, Bane NOR

Kontrakten er utførelsesentreprise verdt 155 millioner kroner ekskl. mva. Snart er det klart for forberedelser til byggestart på Kongsberg.

- Vi har hatt veldig god respons i markedet, og prosessen fram mot å velge en entreprenør har hatt fin flyt, forteller Fredrik Haga som er Bane NOR sin prosjektleder for Kongsberg-prosjektet.

I løpet av 2022 og 2023 skal eksisterende togparkering utvides på nordsiden av Kongsberg stasjon. Til sammen blir det tre nye spor med plass til å parkere doble togsett, det vil si til sammen seks nye togparkeringsplasser.

Dette kommer i tillegg til de fem togparkeringsplassene som er der fra før. Det er også planlagt å bygge serviceplattformer for å fylle på vann, og vakuum for å tømme toaletter. I tillegg skal det gjøres en rekke mindre tiltak på Numedalsbanen som har stor, positiv betydning for godstrafikken.

Betydning for det større bildet

Å etablere disse togparkeringsplassene i 2023 vil sikre at tog som stopper og starter i Kongsberg har kortest mulig vei til togparkeringen. I dag kjører det tre til fem tomme tog daglig mellom Kongsberg og Drammen fordi det ikke er nok plasser på Kongsberg.

- Siden Drammen stasjon er på full fart inn i en hektisk byggeperiode, som særlig blir heftig mellom 2023 og 2025, er dette spesielt heldig, forklarer Fredrik Haga.
Alt i alt fører tiltakene på Kongsberg til at det blir enklere, sikrere og raskere å kjøre tog ut og inn av togparkeringen. Det blir mellom 45 og 75 færre tomme tog i uken som kjører mellom Kongsberg og Drammen. Det har stor betydning på den allerede høyt trafikkerte Sørlandsbanen.

Godstiltak

På Numedalsbanen, som er nedlagt for persontrafikk, går det per i dag 4-5 godstog med tømmer og flis i uka fra Flesberg, gjennom Kongsberg og videre ut i verden. På denne strekningen skal fem planoverganger automatiseres, slik at vi kan fjerne dagens praksis med at en personbil følger toget for å senke og heve bommer hele veien.

På denne måten vil det ta langt kortere tid for godstogene å komme fram, og det blir mulig å doble lengden (opp til 600 m) på godstogene som kjøres fra Flesberg. I tillegg blir det vesentlig mindre skjøting av togsett på Kongsberg stasjon og på Sundland utenfor Drammen stasjon. Den nye delen av togparkeringen gjør at doble togsett kan kjøre direkte inn og ut.

- Alt i alt er dette god samfunnsøkonomi, som også gir store innsparinger for godsselskapene, forklarer Fredrik Haga.

God framdrift

I juni 2020 ble det inngått en avtale mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet som definerte omfang og finansiering av prosjektet på Kongsberg. Knapt to år etter er det signert kontrakt med entreprenøren og prosjektet er klart for bygging.

- Vi har hatt veldig god flyt i prosjektet, og har gjennomført all nødvendig planlegging og forberedelser i løpet av to år. Det har vi fått til fordi vi har kjørt flere aktiviteter parallelt, og så har vi hatt et godt og effektivt samarbeid både med Kongsberg kommune og med rådgiver. At prosjektet i tillegg treffer innenfor budsjett er svært gledelig, syns Fredrik Haga.

I juni starter entreprenøren sine forberedelser. I løpet av sommeren kommer entreprenørens rigg på plass, og arbeidet med riving og fundamentering kan starte.


Publisert: 7. juni 2022 klokken 09:40

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 09:05