Dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg

Det pågår for tiden ikke planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. På denne siden finner du lenke til webkart som viser vedtatt kommunedelplan mellom Seut og Klavestad, inkludert foreslått plan mellom Rolvsøy og Borg.

Publisert: 19. juni 2023 klokken 09:31

Bane NOR planla 20 km nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette ville gitt mulighet for flere tog og gitt kortere reisetid på strekningen.

Bystyret i Fredrikstad vedtok kommunedelplanen for strekningen (Seut til Klavestad), med ny stasjon på Grønli, i 2020.

Her finner du plandokumenter for delstrekningen Seut-Rolvsøy (Bh.nr PS 143/20)(åpnes i ny fane)

Her finner du plandokumenter for delstrekningen Rolvsøy-Klavestad(åpnes i ny fane)

Du kan se plankartet og finne din egen adresse på en egen kartløsning.

Klikk her for å se webkartet(åpnes i ny fane)

Videre planlegging av dobbetlspor på strekningen er ikke prioritert i NTP.


Publisert: 19. juni 2023 klokken 09:31