Dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg

Det pågår for tiden ikke planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Fredrikstad-Sarpsborg. På denne siden finner du lenke til webkart som viser vedtatt kommunedelplan mellom Seut og Klavestad, inkludert foreslått plan mellom Rolvsøy og Borg.

Bane NOR planla 20 km nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette ville gitt mulighet for flere tog og gitt kortere reisetid på strekningen.

Bystyret i Fredrikstad vedtok kommunedelplanen for strekningen (Seut til Klavestad), med ny stasjon på Grønli, i 2020.

Her finner du plandokumenter for delstrekningen Seut-Rolvsøy (Bh.nr PS 143/20) (åpnes i ny fane)

Her finner du plandokumenter for delstrekningen Rolvsøy-Klavestad (åpnes i ny fane)

Du kan se plankartet og finne din egen adresse på en egen kartløsning.

Klikk her for å se webkartet (åpnes i ny fane)

Videre planlegging av dobbetlspor på strekningen er ikke prioritert i NTP.