Parkeringsplass stengt fra 1. juli

Bane NOR skal bygge om Kolbotn stasjon. I forbindelse med dette blir det nødvendig å stenge parkeringsplassen ved stasjonen. Den skal brukes til anleggsformål.

  • Østfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Oppgradering av Kolbotn stasjon

Publisert: 31. mai 2024 klokken 10:41

Oversiktsbilde av Kolbotn stasjon

Parkeringsplassen ved Kolbotn stasjon vil bli stengt fra 1. juli 2024. Årsaken er at stasjonen skal bygges om, og det er behov for å bruke området til blant annet lagring av utstyr og maskiner.

Ombyggingen av stasjonen er planlagt å vare til utgangen av 2026, og parkeringsplassen skal etter planen være stengt hele denne perioden. Dette gjelder også de dedikerte HC-plassene.

Alternativer til bil

Vi anbefaler at reisende går, sykler eller tar buss til stasjonen i perioden ombyggingen foregår. Dersom du er avhengig av å kjøre bil til stasjonen vil vi anbefale å bruke en annen stasjon enn Kolbotn i denne perioden, for eksempel Rosenholm.

Sykkelparkering

Det blir også nødvendig å flytte sykkelparkeringen og stenge store deler av eksisterende sykkelparkering. Vi arbeider med en plan for å etablere en midlertidig sykkelparkering et annet sted nær stasjonen, men har ennå ikke landet en løsning. Vi håper å ha dette på plass i løpet av sommeren.

Mer informasjon om prosjektet: Oppgradering av Kolbotn stasjon


Publisert: 31. mai 2024 klokken 10:41