Kolbotn får nytt sikringsanlegg

Denne uken har Bane NOR signert kontrakt med RIAS for etablering av nytt sikringsanlegg på Kolbotn stasjon. Stasjonen skal bygges om, og uten et fungerende sikringsanlegg så kan ikke togene gå.

  • Prosjektnyheter
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen

Publisert: 8. februar 2024 klokken 14:12

Tre glade personer holder hverandre i hendene

Topp stemning da kontrakten ble signert. Fra venstre prosjektdirektør Martin Hove, delprosjektleder Anne Margrethe Waage og avdelingsleder David Hammervold i RIAS. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

Bane NOR har startet arbeidet med å gjøre klart for nye lokaltogsett som skal trafikkere strekningene Spikkestad-Lillestrøm (L1) og Lysaker-Ski (L2). I alt skal 10 stasjoner og holdeplasser oppgraderes og tilpasses til de nye togsettene. I de fleste tilfellene vil det være snakk om relativt små arbeider, der dagens plattformer blir forlenget.

På Kolbotn vil det bli nødvendig med mer omfattende arbeider. Stasjonen skal bygges om fra tre til to spor, og den skal få universell utforming. Stasjonen skal etter planen kunne tas i bruk i 2026, og det innebærer at arbeidene på stasjonen starter opp i 2024. Det er viktig at ting blir gjort i riktig rekkefølge – og at nødvendig infrastruktur kommer på plass.

- Utrolig viktig

- Sikringsanlegg er utrolig viktig, det må vi ha, sier Anne Margrethe Waage, som er delprosjektleder for signalteknikk i prosjektet Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski.
- Et sikringsanlegg er det som sikrer at togene som kjører på det nasjonale nettet fremføres sikkert i forhold til andre tog, og på en infrastruktur som er i orden, sier hun.

Det handler altså om sikkerhet. Når togleder legger inn i fjernstyringsanlegget hvor hen ønsker at togene skal kjøre, så sjekker sikringsanlegget om ruten er ledig, om alt på strekningen er i orden og alle sporveksler er plassert riktig i forhold til togets rute. Først da kan toget kjøre.

- Årsaken til at vi må ha nytt sikringsanlegg på Kolbotn er at vi ikke kan bruke dagens anlegg videre etter utbyggingen, sier Waage.
- Anlegget som brukes i dag er gammelt, og vi mangler blant annet reservedeler til det. Vi satser på å gjenbruke en del av anlegget som ligger der i dag, men det er likevel en meget komplisert oppgave.

- Spennende prosjekt!

- For oss er dette et spennende prosjekt, sier avdelingsleder David Hammervold i RIAS, som vant kontrakten.
- Det er gøy med et prosjekt som er klart for rask oppstart, og vi er klare til å sette i gang med jobben.

Oppgaven til RIAS blir altså å bygge et nytt sikringsanlegg. Det skal være av typen NSI-63, siden innføringen av det nye digitale signalsystemet ERTMS er forskjøvet i tid. Planen er at det nye anlegget skal stå klart sommeren 2025, og hele ombyggingen av Kolbotn stasjon er planlagt ferdig i 2026.

- Det passer oss veldig godt å jobbe på et eksisterende anlegg, sier David Hammervold.
- Mange av våre ansatte er lært opp i dette, og de setter pris på å ikke bare jobbe på nybygg. Dette er verdifull erfaring for oss, og vi gleder oss til å ta fatt!


Publisert: 8. februar 2024 klokken 14:12