Her jobber vi nå

På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå, og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

  • Østfoldbanen
  • Utbyggingsprosjekt
Bilde av arbeidere inne i en tunnel.

Bildet viser armering før støp av fundamenter i Carlbergtunnelen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

På denne siden:

Oppdatert 02. oktober 2023:

Moss sentrum

Midlertidig inn/-utkjøring til Værlegata/ Thorneløkkeveien

Mandag 9. oktober stenges Værlegata og Thorneløkkeveien for innkjøring fra Nyquists gate. Årsaken er omlegging av vann- og avløp ved krysset Nyquists gate og Værlegata.

Ny inn- og utkjøring til den øvre delen av Værlegata, samt Thorneløkkeveien, blir via Riksvei 19. Årsaken til den midlertidige omkjøringen er omlegging av vann- og avløp ved Nyquists gate. Dette gjøres for å forberede den midlertidige motfyllingen som etableres fra stasjonsområdet, mot og over Fjordveien.

Vi antar å bruke cirka seks uker på jobben.  

Har startet jetpeling i stasjonsområdet

De første jetpelene settes i et eget testfelt for å verifisere at designparameterne tilfredsstilles, blant annet med tanke på krav til styrke og helning. Testfeltet blir del av det permanente tiltaket. Les mer.

Arbeidstid: 07-19 på hverdager og 07-16 lørdager.

Graving ved Kleberget

I forbindelse med omlegging av vann og avløp pågår det graving i krysset Carl Jenssens vei og Værlegata. Værlegata er dermed stengt mellom Carl Jenssens vei og Steinullbakken. 

Gravearbeid i Dr. Galtungs vei og på Moss kirkegård

Arbeidene er midlertidig stanset. I forbindelse med omlegging av vann skal det gjøres graving og boring i og ved Dr. Galtungs vei. Det blir parkering forbudt i gaten fra nr. 13 og innover mens arbeidene pågår.

På kirkegården blir det grave- og borearbeid i en gangvei som fører fra kapellet og ned mot Dr. Galtungs vei. Gangveien er stengt mens arbeidet pågår. 

Arbeidene vil pågå utover høsten. 

Arbeidstid hverdager: Kl. 07:00 - 19:00.

Mossetunnelen (Sandbukta-sentrum)

Det gjenstår noen få meter tunneldriving før MossIA stanser. ( se kart). (├ąpnes i ny fane)
 Etterarbeider pågår i hele tunnelløpet bl.a. i form av støp av ferdig tunnelprofil, og installering av vann- og frostsikring. I Sandbukta jobbes det med å støpe portal på utsiden av tunnelen.

Arbeidstid: 
* Døgnkontinuerlig mandag-fredag (ikke-støyende arbeider 23-07). 
* Lørdag: 06-24 (ikke støyende arbeider 19-07).

Ta kontakt omgående om du oppdager injeksjonsmasse på overflaten

Anleggsmaskin i tunnel

Fra arbeider i Mossetunnelen Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Carlberg kulvert

Utgraving av byggegropen, inkludert noe sprengning. Nede i gropen er det bolting og ankring av støttevegg mot fjell. 
  
Arbeidstid: Mandag-lørdag kl. 06-22 (ikke-støyende arbeider kl. 19-07).

Kulvert sett fra lufta

Carlberg kulvert sett fra lufta. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Carlbergtunnelen (Carlberg-Kleberget)

Det pågår emontering av membran og støp av ferdig tunnelprofil, samt andre etterarbeider. 

Arbeidstid: Mandag-fredag: Døgnkontinuerlig produksjon, ikke-støyende arbeider kl. 23-07. Lørdag kl. 06-24, ikke-støyende arbeider kl. 19-07.

Larkollveien 

Det pågår montering av avstivere, samt utgraving av byggegrop. 

Varsel om støyende arbeider dag og natt i uke 39

Det skal bores tre stålrør under eksisterende jernbane ved Larkollveien ved Dilling stasjon. Støyende arbeider vil bli utført i uke 39 på dagtid mandag-fredag fra kl. 0700-1900. Dette inkluderer boring på hver side av togsporene og er forberedende arbeider for kommende helg.  

Helgen fra fredag 29.09. til søndag 1.10. er det vedlikeholdsstans på jernbanen og det blir arbeider både dag og natt. Støyende arbeider vil være ferdig innen kl. 14 på søndag.

Lørdag 30.09. kveld og søndag 01.10. er det estimert at 3 boenheter vil kunne oppleve støy over grenseverdi på kveld/søndag.

På natt til lørdag og søndag er det estimert at 11 boenheter vil kunne oppleve støy over grenseverdi på natt. De berørte blir varslet på SMS.

For mer informasjon, se støyvarsel: Varsel om støyende arbeider Larkollveien U39.pdf

I Larkollveien jobbes det med veikulvert Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Dilling - Såstad - Kurefjordveien

  • Arbeider med omlegging av kommunale vannrør i Kurefjordveien
  • Legging av kabelkanaler Larkollveien – Carlberg og Larkollveien - Pollestad
  • Dreneringsarbeider

Nytt og gammel jernbanespor krysser hverandre

På Dilling krysser nytt og gammel jernbanespor. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR