Her jobber vi nå

På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå, og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

  • Østfoldbanen
  • Utbyggingsprosjekt
Bilde av arbeidere inne i en tunnel.

Bildet viser armering før støp av fundamenter i Carlbergtunnelen. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

På denne siden:

Moss sentrum 


Arbeider ved Moss stasjon lørdag 25. mai


For å kunne fullføre arbeider med motfyllinger og områdestabilisering i området ved Moss stasjon-Kransen, må vi etablere nye master langs sporet. Arbeidene består av tilrigging med boretog og andre maskiner, flytting av gjerder, boring av hull og setting av fundamenter. Arbeidet vil pågå fra kl. 02 natt til lørdag, og inntil klokken 23. 

Les støyvarsel her

 

Gravearbeider i Dr. Galtungvei fra 22. april 2024.

Det skal legges ny høyspent-trasé fra Fjordveien og opp Dr. Galtungs vei. Arbeidet er vurdert og godkjent av NGI. Arbeidene starter mandag 22. april og har en antatt varighet på 2-3 uker. Arbeidstid er 07-16. 

I perioden blir Dr. Galtungs vei stengt for innkjøring fra Fjordveien, og det blir tilkomst via Kirkegårdsveien og Bjørn Kristensens vei.  Det vil ikke være mulig å parkere langs strekningen der det graves.  

Les mer i nabovarsel

Jetpeling

Arbeidstid mandag - fredag: Kl. 07 - 19. Vask av utstyr inntil kl. 23.
Arbeidstid lørdag: Kl. 08 - 16. Vask av utstyr inntil kl. 19.

Kransen nord (mellom Nyquists gate og Vogts gate)
Noen av de nærmeste naboene vil oppleve støy over grenseverdi (1-4 db). Arbeidet er antatt å pågå til over sommeren. 

Nabovarsel om støyende arbeider, jetpeling ved Kransen nord fra uke 6 - 2024.pdf

(mellom Rockwool og Nyquists gate)
Pågående arbeid er jetpeling og forgraving. 

 

Øvrige arbeider

NGI borer i grunnen for å sette måleinstrumenter i Kransen sør. 

Demontering av Nyquistgården

Bygget er nå pakket inn i plast, og demontering er i gang.  Les mer.

Arbeider utenfor sentrum

Oppdatert 10. mai 2024

Mossetunnelen (Sandbukta-sentrum)

Siste ordinære salve for tunneldrivingen ble sprengt oktober 2023 (  Se kart). (åpnes i ny fane)(├ąpnes i ny fane)

Etterarbeider pågår i hele tunnelløpet bl.a. utgraving av grøfter, drenering, installering av vann- og frostsikring, støp av ferdig tunnelprofil og bygging av teknisk bygg. I Sandbukta jobbes det med drenering og bygging av teknisk bygg.

Det pågår etterinjeksjon i Mossetunnelen sør og fjerning av masse.

Arbeidstid: 
* Døgnkontinuerlig mandag-fredag (ikke-støyende arbeider kl. 23-07). 
* Lørdag: 06-24 (ikke støyende arbeider før kl. 07 og etter kl 19.

Anleggsmaskin i tunnel

Fra arbeider i Mossetunnelen Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Carlberg kulvert

Det pågår utgraving av byggegropen, inkludert sprengning. Nede i gropen er det bolting og ankring av støttevegg mot fjell, fundamentering og støp av tunnelvegger. 
  
Arbeidstid: Mandag-lørdag kl. 06-22 (ikke-støyende arbeider før kl. 07 og etter kl 19 på lørdager).

Kulvert sett fra lufta

Carlberg kulvert sett fra lufta. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Carlbergtunnelen (Carlberg-Kleberget)

Det pågår avretting av fjell, montering av vanntettingmembran og støp av ferdig tunnelprofil, samt andre etterarbeider. 

Arbeidstid: Døgnkontinuerlig mandag-fredag (ikke-støyende arbeider kl. 23-07). 
* Lørdag: 06-24 (ikke støyende arbeider før kl. 07 og etter kl 19.

Larkollveien 

Arbeidene er startet opp igjen i Larkollveien kulvert. Det pågår montering av avstivere, utgraving av byggegrop og arbeid med drenering. 

Arbeidstid: Mandag-lørdag kl. 06-22 (ikke-støyende arbeider før kl. 07 og etter kl. 19 på lørdager). 

I Larkollveien jobbes det med veikulvert Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Dilling - Såstad - Kurefjordveien

Det gjennomføres følgende arbeider:

Vedlikehold av anlegg.

Nytt og gammel jernbanespor krysser hverandre

På Dilling krysser nytt og gammel jernbanespor. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR