Her jobber vi nå

Dette byggeprosjektet har flere anleggsområder. På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

  • Østfoldbanen
  • Utbyggingsprosjekt
To menn i vernetøy graver i bakken foran en gravemaskin.

Det pågår gravearbeider for å legge om vann- og avløp i sentrum ved togstasjonen og videre sørover. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Oppdatert 22. mai 2023:

Moss sentrum

Vi jobber nå med å forberede arbeider før setting av vertikaldren i området bak mellom stasjonen og Fjordveien. Det innebærer "skovling", eller borring i det øverste laget for å lette installasjon av vertikaldren som vi starter med senere. 

Arbeidstid: Mandag - lørdag kl. 07.00 - 19.00.  Det er pause i arbeidene fra kl. 12.00 - 13.00 hver dag.

Les mer om det forestående arbeidet med vertikaldren.

Omlegging av vann og avløp

Det foregår arbeider med omlegging av vann-og avløp (VA) sør for togstasjonen i Moss sentrum fra Kleberget og nordvoer. Dette vil medføre støy i området på dagtid innenfor arbeidstiden, i hovedsak mellom kl. 07:30 og 15:30.

Det er opparbeidet fortau for myke trafikanter langs Værlegata og opp til Nyquists gate. Veien er skiltet. 

Gangveien over Kleberget-veien er stengt.

 

Kransen/Fjordveien/Værlegata: 

Det foretas grunnboringer og innstallering av geoteknisk utstyr. 

Arbeidstid: Mandag - fredag kl. 07.00 - 19.00

Mossetunnelen

Nærmere 90 % av Mossetunnelen er sprengt ut, og rundt 130 meter mot Kransen gjenstår. Det blir en del støyende arbeider i tunnelen, blant annet salver, boring og pigging i fjellet. Vi anbefaler alle berørte om å følge med på kartet og aktivere SMS-varsling på nettsiden nabovarsling.no. (åpnes i ny fane)

Arbeidstid for tunneldrivingen (inkludert Mossehallen rømningstunnel) er:

Mandag – fredag døgnkontinuerlig produksjon. Ikke-støyende arbeider fra kl. 23.00 - 07.00. Lørdag kl. 06.00 - 24.00, ikke støyende arbeider før kl. 07.00 og etter kl. 19.00.  

 

Anleggsmaskin i tunnel

Fra arbeider i Mossetunnelen Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Mossehallen rømningstunnel

Det var gjennomslag i Mossehallen rømningstunnel i februar. Det er etterarbeider og noe støy fra ventilasjonsanlegg for drivingen av Mossetunnelen.  

Carlberg kulvert

Oversikt over noen av arbeidene som nå utføres i Carlberg kulvert: 

•    Utgraving av byggegrop
•    Betongarbeider
•    Bolting og ankring av støttevegg mot fjell
•    Sprengning av fjell i byggegrop (periodevis) 

Arbeidstider dagsone: 
•    Ordinær arbeidstid på anlegget er mandag-lørdag kl. 06.00-22.00 (ikke støyende arbeider før kl. 07.00 og etter 19.00).

Kulvert sett fra lufta

Carlberg kulvert sett fra lufta. Foto: Øystein Stavdal Paulsen

Carlbergtunnelen (Carlberg-Kleberget)

Den øverste delen av tunnelen er sprengt ut. De resterende 470 meterne av bunnen sprenges nå ut.

Vi sprenger fra syd og jobber oss innover til Kleberget i halve bredden, se kart under. Deretter sprenger vi resten av bredden tilbake fra Kleberget. 

Illustrasjon som viser hvor det skal sprenges i Carlbergtunnelen

Når vi skal sprenge i Carlbergtunnelen MossIA/Bane NOR

Det blir følgende arbeider:
-    Graving av bunnrensk og lasting på bil – kommer ikke til å merkes
-    Utlasting av sprengstein – noe støyende
-    Boring for sprengning: Det bores vertikalt ned og ikke fremover/opp som under tunneldriving. Det er forventet å merkes mindre enn boring for tunneldriving. 
-    Sprengning planlegges mellom kl. 19.00 – 23.00 på hverdager og før 19.00 på lørdager.
-    Pigging i veggene ved behov

Det er stein- og massetransport i forbindelse med tunelldrivingen.

Det blir fortsatt en del støyende arbeider i andre deler av tunnelen, blant annet mindre salver for å sprenge ut grøfter og annet etterarbeid som boring og pigging i fjellet. Du kan se arbeidets fremgang i kart på denne nettsiden.  (åpnes i ny fane)

Ordinær arbeidstid for tunneldrivingen er:

Mandag - fredag døgnkontinuerlig produksjon, ikke støyende arbeider fra 
kl. 23.00 - 07.00 
Lørdag kl. 06.00 - 24.00, ikke støyende arbeider før kl. 07.00 og etter kl. 19.00.

Mann ved anleggsmaskin i tunnel

Fra betongarbeider i Carlbergtunnelen Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Larkollveien 

Dette jobber vi med:

  • Utgraving av byggegrop - for mer informasjon se melding om støyvarsel.
  • Kobling av vann og avløp i Larkollveien øst.
  • Montering av avstivningsrør mellom spuntveggene.
  • Det gjennomføres grave- og grunnarbeider i tilknytning til Larkollveien, og turgåere må være oppmerksomme på maskiner og anleggstransport.

Melding om støyende arbeider av utgraving og avstiving av kulvert Larkollveien uke 50 - 37(pdf). 

Veikulvert og en dame i vernetøy

I Larkollveien jobbes det med veikulvert Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Dilling - Såstad - Kurefjordveien:

Det pågår anleggsarbeider på Dilling og i Kurefjordveien.

  • Drenering for landbruksområder (Pollestad - Såstad)
  • Arbeider med toppdekke mellom Larkollveien og Pollestad
  • Det jobbes med grunnarbeider til dobbeltspor.

Arbeidstiden på området er fra kl. 7.00 til 15.30, mandag – fredag.

Nytt og gammel jernbanespor krysser hverandre

På Dilling krysser nytt og gammel jernbanespor. Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR

Sandbukta og Mosseskogen

Det gjennomføres etterarbeider i tunnelen fra Sandbukta og inn mot sentrum. Dette medfører arbeider som kan merkes for nabolaget i området Verket/Røysåsen. 

Arbeidene medfører anleggstransport på anleggsveien fra Osloveien (fv. 316) inn til Sandbukta. Vi oppfordrer turgåere til å vise aktsomhet når de ferdes på anleggsveien.

Jernbanetrase mellom to tunneler sett fra lufta

Dronefoto av dagsonen i Sandbukta Foto: Øystein Stavdal Paulsen, Bane NOR