Støyende arbeider

Fra mandag 27. mai og i ca. 4 uker planlegges det boring og pigging av fjellskjæring, ved Knutstadveien 74 på Skoppum.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker
  • Vestfoldbanen

Publisert: 22. mai 2024 klokken 13:10

Årsaken til arbeidene er for å etablere ny gang- og sykkelvei til ny jernbanestasjon. Anleggsområdet er begrenset av eksisterende rekkverk/gjerde mot Knutstadveien 74. 

Knutstadveien blir ikke berørt med anleggstrafikk, da all anleggstrafikk gjøres på anleggsområdet parallelt og i samme nivå som RV19.

Støyende arbeider må påregnes mandag til fredag mellom kl. 07 og kl. 19, og evt. lørdag kl. 08-kl. 14.

Det må påregnes noe støv i perioden med tørt og varmt vær, spesielt under arbeider med fjellboring.

Kort om prosjektet

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon


Publisert: 22. mai 2024 klokken 13:10