Asfaltering av gang- og sykkelvei

Det vil pågå arbeider med asfaltering og utbedring av gang- og sykkelveien på Kopstad, Nykirke, torsdag 30. mai.

  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 22. mai 2024 klokken 12:48

Gang- og sykkelveien fra Kopstaveien 28 til rundkjøring ved Sletterødveien skal asfalteres. 

Asfaltering skjer på dagtid, samtidig skal vi utbedre gang- og sykkelvei ved Circle K, se blå markering på bildet over.

Det vil bli manuell dirigering, og vakter vil lede gående og syklende over til gang- og sykkelvei på nordside.

Kort om prosjektet

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand til Barkåker nord for Tønsberg. Det er en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon


Publisert: 22. mai 2024 klokken 12:48