Fremdrift for planprosjektet

Kort fortalt om status for planprosjektet og veien videre, kan du lese om her

  • Planlegging av ventespor Grorud stasjon
  • Prosjektnyheter

Publisert: 24. oktober 2023 klokken 14:09

Oppdatert: 31. oktober 2023 klokken 12:41

Illustrasjon tidslinje

Slik planlegger vi for anleggsgjennomføring i 2031-32 (klikk på blå sirkel oppe i høyre del av bildet for å se hele illustrasjonen)

Slik er tidslinjen for Grorud ventespor (pr. 11/23):

  • I 2023 har vi anskaffet rådgiver for teknisk detaljplan og reguleringsplan.​
  • Vi har hatt oppstartsmøte med Oslo kommune om planprogrammet for reguleringsplanen.​
  • Bane NOR utarbeider teknisk detaljplan og reguleringsplanforslag i 2024-25.
  • Forventet offentlig behandling av reguleringsplanforslaget i løpet av 2026.
  • Prosjektet inn i byggeplan i parallell med investeringsbeslutning, som er forventet i juni 2029. ​
  • Anleggsgjennomføring er planlagt i 2031 og 2032.​

Publisert: 24. oktober 2023 klokken 14:09

Oppdatert: 31. oktober 2023 klokken 12:41