Planprogram sendt til politisk behandling

Forslag til planprogram for kapasitetsøkende tiltak på Grorud stasjon er nå sendt til politisk behandling i Oslo kommune. Når planprogrammet blir fastsatt kan arbeidet med reguleringsplan begynne.

  • Planprosjekt
  • Hovedbanen
  • Planlegging av ventespor Grorud stasjon
  • Prosjektnyheter

Publisert: 18. mars 2024 klokken 15:03

Bilde av Grorud stasjon.

Foto: Terje Borud, Bane NOR

Bane NOR skal bygge om sporene ved Grorud stasjon, og etablere et nytt ventespor. Dette er et av flere nødvendige tiltak for at det skal bli mulig å kjøre seks tog i timen på lokaltogstrekningen L1. Det er utarbeidet et eget planprogram, som beskriver hvordan arbeidet med den videre planleggingen skal skje, og hva som skal være med.

Forslaget til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn og høring, og det kom inn 18 merknader. Disse er beskrevet i et eget merknadsdokument, og Bane NOR har gjort endringer i forslaget til planprogrammet som følge av enkelte av merknadene.

Du finner både forslag til planprogram og merknadsdokument nederst på denne siden.

Veien videre

Når Oslo kommune har fastsatt planprogrammet begynner arbeidet med reguleringsplan med konsekvensutredning og teknisk detaljplan. Konsekvensutredningen vil innebære at flere viktige temaer blir undersøkt nærmere, blant annet støy, naturmangfold og grunnforhold. Du finner flere detaljer om dette i planprogramforslaget.

Vi forventer at planprogrammet fastsettes før sommeren 2024. Planen er å ferdigstille reguleringsplanforslaget før sommeren 2025, med vedtak i 2026.  


Publisert: 18. mars 2024 klokken 15:03