Samarbeid om arkeologi

Utvikling av Middelalderparken har inngått i Follobaneprosjektet, og side om side med anleggsarbeidet har arkeologer stått for de største utgravingene i Oslo på over 100 år.

  • Follobanen

Publisert: 20. mars 2023 klokken 14:32

Et bolverk av tømmer, brukt til å heve gatenivået, viser hvor Bispeallmenningen en gang gikk.

Her avdekker arkeologene Bispeallmenningen, en av Oslos hovedgater i middelalderen, under utgravingene i Gamlebyen. Foto: NIKU

Tunnel under Middelalderparken

Mellom Oslo Sentralstasjon og den lange tunnelen som går inn i Ekebergåsen, har Bane NOR bygd en 600 meter lang betongtunnel for jernbanetrafikk under deler av Middelalderparken. Bane NORs arbeid med tilbakeføringen av Middelalderparken skal etter planen være ferdig etter vekstperioden sommeren 2024. 

Historiske funn i anleggsområdet

I Middelalderparken er det gravd frem betydningsfulle gjenstander og mengder av bygningsrester av tre. I deler av St. Nikolaikirkens kirkegård er det funnet flere enn 100 skjeletter fra 1200 til 1400-tallet. Funnene gir verdifull, ny kunnskap om menneskene som levde og døde i hovedstadens eldste bosettingsområde. 

Ved Follobanens tunnelportal i sør er det gjort arkeologiske funn fra en av de eldste bosettingene man kjenner til på Østlandet. Arkeologer har avdekket ildsted for jegere og bosted fra steinalderen. Fra jernalderen er det funnet gravrøys og kokegroper. For over 10 000 år siden gikk stranda helt opp Langhusveien, og det var et smalt sund ved Roåsbekken. Funnene tyder på at det var rik tilgang på mat og fiskeplasser. 


Publisert: 20. mars 2023 klokken 14:32