Historikk

I 1988 ble det besluttet at Norges nye hovedflyplass skulle ligge på Hurum. Vedtaket utløste planlegging av en ringbane på begge sider av Oslofjorden mellom Oslo og Hurum. Det daværende NSB utredet derfor også behovet for flere spor mellom Oslo og Ski.

  • Follobanen

Publisert: 17. mars 2023 klokken 13:26

Statsråden med jord på spaden, omkranset av tilskuere.

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tok første spadetak for bygging av ny togparkering på Ski stasjon den 7. mai 2010. Hovedarbeidene med Follobanen startet i 2015. Foto: Øystein Grue

Den første utredningen

Den første rapporten om Oslo-Ski ble levert i september 1989. Etter hvert ble det klart at tre spor mellom Oslo og Ski ikke ville gi nok kapasitet med tanke på fremtidig befolkningsvekst og mobilitet. Dermed var ideen om et nytt dobbeltspor Oslo-Ski født, som et supplement til den eksisterende Østfoldbanen.

Oppstart arealplanlegging Ski 

Midt på 90-tallet hadde man ferdig konsekvensutredning og en tidlig teknisk plan. Ifølge disse planene skulle dobbeltsporet dimensjoneres for 200 km/t, og det skulle bygges stasjoner på Vevelstad, Kolbotn og Hauketo.

Prosjektet var delt i to byggetrinn. Først skulle strekningen Kolbotn-Ski stå ferdig, og deretter Oslo S-Kolbotn. Frem mot 2000 ble det produsert tekniske rapporter og startet med arealplanlegging i Ski, i Oppegård og i Oslo kommune. I Oppegård ble kommunedelplan for banen vedtatt allerede i 1996. 

Kommunedelplanen stadfestet

Plansaken i Ski kommune gikk til innsigelse. Ski kommune ville ha en lang tunnel uten stasjon på Vevelstad, mens Jernbaneverket ønsket en kortere tunnel som ville gi mulighet for å bygge stasjon i friluft. Miljøverndepartementet stadfestet kommunedelplanen i 2000, og resultatet var i tråd med Jernbaneverkets ønske.

Berørte flere kommuner

I Oslo kommune var strekningen planlagt mellom Hauketoområdet og kommunegrensen mot Oppegård. Også her ønsket Jernbaneverket en stasjon i friluft, mens kommunen ville ha en undergrunnsstasjon. Da Jernbaneverket ikke imøtekom dette, forkastet Oslo kommune hele planen om en stasjon på Hauketo. 

I 2004 ble kommunedelplanen vedtatt i Oslo – uten stasjon på Hauketo.
Jernbaneverket anså innerstrekningen Oslo S-Hauketo som svært komplisert. Siden denne strekningen likevel var tenkt som andre etappe etter Kolbotn-Ski, ble det satt lite trykk på å finne en god løsning for å få dobbeltsporet inn til Oslo S. 

Konseptutredning

I 2002 vedtok Ski kommune reguleringsplan for Ski stasjon. Prosjektet var nedprioritert helt frem til 2006, da planleggingen startet så smått på nytt. Jernbaneverket stilte da spørsmål ved selve konseptet for dobbeltsporet og det ble satte i gang en konseptutredning i årene 2007-2009.

Direktelinje

I mars 2009 konkluderte Jernbaneverket med at Follobanen burde bygges i ett som en direktelinje mellom Oslo og Ski, uten stasjoner og stopp underveis. Dette betydde også at de gamle planene måtte arkiveres, og nye linjer måtte tegnes på kartet. Ny Kolbotn stasjon fikk status som et eget prosjekt.

Oslo-Ski prioriteres

Siden 2009 har Oslo-Ski vært prioritert både i Nasjonal Transportplan og med egen post på statsbudsjettet. Den tekniske planleggingen ble ansett som svært omfattende og komplisert, særlig inn til Oslo S. 

På Ski stasjon ble oppstarten markert 7. mai 2010. I 2014 startet forberedende arbeid med Follobaneprosjektet, mens hovedarbeidet startet opp i 2015.

Follobanen åpnet for trafikk 11.12 2022. Etter en periode med feilretting ble banen gjenåpnet 5.3 2023. Det siste arbeidet ved Oslo S skal være ferdig i løpet av 2023. 


Publisert: 17. mars 2023 klokken 13:26