Om Blixtunnelen

Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, består av to atskilte tunnelløp som går parallelt ca. 25 meter fra hverandre.

  • Follobanen

Publisert: 16. mars 2023 klokken 14:52

Skinnegående arbeidsmaskin i Blixtunnelen.

Skinnegående arbeidsmaskin i Blixtunnelen. Foto: Bane NOR

Trygg tunnel for reisende

I Blixtunnelens to løp er det aldri mer enn 250 meter til nærmeste utgang gjennom store skyvedører. Minst hver 500 meter er det tverrforbindelse mellom tunnelløpene.

Peter Andreas Blix

Blixtunnelen har fått navn etter Peter Andreas Blix, norsk arkitekt og ingeniør, utdannet i Hannover. Som arkitekt ved jernbanen tegnet han stasjonsbygninger til Rørosbanen og Østfoldbanen, blant annet i Fredrikstad og Halden.

Blix var også en pioner innen norsk fortidsvern og var blant annet engasjert i kunnskap fra bygningsrester fra det gamle Oslo som kom for dagen da Østfoldbanen ble anlagt.

Tverrforbindelser

Det er i alt 55 tverrforbindelser formet som egne rom. I 52 av disse er det høye skap med teknisk driftsutstyr langs veggene, mens alle de 55 er evakueringsveier hvor rømning kan skje uten konflikt med installasjoner. Hvis noe hender i det ene tunnelløpet, er det andre løpet definert som sikkert område som holdes røykfritt ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Tunnelberedskap

Rømningsveiene i Blixtunnelen er godt skiltet med retning og avstand til nærmeste nødutgang.  I begge tunnelløpene er det gangvei langs siden. Hver gangvei er minst 1,2 meter bred. Gangvegene har langsgående gelender med lys som leder til utgangene. 

Rømningsveier

Tverrforbindelsene leder videre enten til motgående tunnelløp eller til en 2,7 km lang rømningstunnel. Rømningstunnelen og motgående tunnelløp er regnet som sikkert område. 

Rømningstunnelen er belyst og skiltet.  Tunnelberedskapsplassen, midtveis mellom Oslo og Ski, har to plattformer som er 420 meter lange og to meter brede, en i hvert løp. Fra plattformene er det dører inn til en langsgående ventehall. Der inne er det et overtrykkssystem som vil hindre eventuell røyk i å trenge inn. Ventehallene har god nok takhøyde til at ambulanse kan kjøre inn. 

Evakuering

Det er fem tverrforbindelser mellom ventehallene på hver side. Dette sikrer rask evakuering til sikkert område. Fra ventehall og plattform som ikke omfattes av en eventuell hendelse, kan evakuerte bli hentet ut av et evakueringstog.  

De store hallene, som ble bygget for montering og boring med tunnelboremaskiner, gir god tilgjengelighet for redningsetatene. De kan parkere, snu og hente evakuerende på en effektiv måte. Hallene ligger på hver side av det 420 meter lange anlegget med plattformer og ventehaller. 

Fra ventehallene er det adkomsttunnel ut i friluft til beredskapsplassen som ligger tett ved E6. Det er 1 km inn til ventehallene, med egnet adkomst for nødetatene og innkjøring med busser for å kunne evakuere reisende. 

Hele tunnelberedskapsanlegget for Blixtunnelen er gjenbruk av tunneler og haller som ble bygget for å kunne konstruere tunnelene på en mest mulig effektiv måte.  


Publisert: 16. mars 2023 klokken 14:52