Slik bygde vi Blixtunnelen

Bane NORs fire tunnelboremaskiner som boret Blixtunnelen ble spesialbygd på fabrikken Herrenknecht i Tyskland og designet for å håndtere den harde norske granittiske gneisen mellom Oslo og Ski. Etter bruk, ble maskinene tatt fra hverandre og deler som kan gjenbrukes ble fraktet tilbake til fabrikken i Tyskland.

  • Follobanen

Publisert: 16. mars 2023 klokken 15:15

Det store borhodet på maskinen har boret seg gjennom bergveggen.

Den 11. september 2018 var Dronning Eufemia ferdig med jobben. Denne dagen var det gjennomslag for de to maskinene som boret mot Oslo. Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Gjennomslag i Oslo og Ski

De to første tunnelboremaskinene hadde gjennomslag samtidig ved Oslo sentrum i september 2018. De to siste maskinene gikk i mål like utenfor Ski sentrum i februar 2019. Bane NORs entreprenør har til sammen boret totalt 36 027 meter tunnel med de fire tunnelboremaskinene. 

Tunnelfabrikker

Tunnelboremaskiner er som tunnelfabrikker. Maskinene tester først berget i forkant av borehodet, deretter bores tunnelen mens vanntette betongelementer monteres i sluttet ring.

Tunnelmassen fraktes ut på et transportbånd, og bak betongelementene injiseres det for å tette igjen inn mot berget.  Det hele er en industrialisert prosess som gir mulighet for høy og jevn kvalitet. Metoden gir mindre vedlikehold i et livsløpsperspektiv enn bergsikring med bolter. 

Follobanenes tunnelboremaskiner med borhoder var 150 m lange og veide 2400 tonn med en installert effekt på 6900 kW. Hvert borehode hadde 71 kuttere som boret seg fremover med en planlagt gjennomsnittlig utgravingshastighet på 12-15 m / dag ved å knuse fjellet foran maskinen. Maskinene etterlot seg et hull med diameter på 9,96 m. Blixtunnelens borede strekning har en innvendig diameter på 8,75 meter. 

Skjold

Hele den fremre delen av hver maskin hadde et dobbeltskjold fra borhodet og bakover, forbi området der betongelementer ble montert.  Follobanens tunnelboremaskiner hadde dobbeltskjold.

Et gripesystem i det bakre skjoldet holder maskinen fast mot tunnelveggen ved hjelp av hydrauliske sylindre. Borhodet og det fremre skjoldet skjøv seg fra det bakre skjoldet ved hjelp av 16 hydrauliske sylindre for å gi fremdrift. 

Transportbånd

Den utborede massen gled ned på innsiden i borhodene og massene ble fraktet ut på et transportbånd. Tunnelmassen ble brukt til planering av terrenget på Åsland.

Tunnelringene 

En komplett tunnelring i Blixtunnelen veier nærmere 52 tonn og består av syv betongelementer, i tillegg til ett bunnelement. Hver ring er ca. 1,8 m bred, 9,55 m høy og 40 cm tykk. 

Montering av betongelementer

TBM’en monterte prefabrikerte betongelementer på tunnelveggen ved hjelp av et løftesystem som satte elementene på riktig plass, og ringen ble låst ved et nøkkelelement. Det er fylt inn en betongblanding (gysemasse) mellom fjellet og elementene. 

Motorkraft

Driveenheten besto av et hovedlager som var montert ved borhodene og som ble drevet av elektriske motorer. Til sammen var det 13 motorer med 350 kW h.

Nabokontakt

Follobanen er produsert samtidig fra opptil fem anleggsområder. En slik storskala-utbygging påvirker mennesker, natur og miljø. Grundig oppfølging av interessenter ble prioritert for å sikre så lite ulemper som mulig. Eiendommer som kunne bli berørt av utbyggingen ble kartlagt og fulgt opp.

Energibrønner og andre brønner ble registrert og grunnvannsnivået ble overvåket elektronisk. Tiltak ble satt inn for å begrense støy og støv. 

Mange naboer

Over og langs Follobanes trasé er det ca. 22 000 husstander og i overkant av ca. 60 000 mennesker. Før og under boringen av den lange Blixtunnelen hadde Bane NOR hyppige møter med naboene. Det ble delt ut skriftlig informasjon og det ble opprettet muntlig kontakt og tilbudt avbøtende tiltak for naboene. 

Avbøtende tiltak

Avstanden fra Blixtunnelen til bakken over, varierer fra fem til 170 meter. Mens Blixtunnelen ble boret ut kunne naboene over tunnelen følge med på nettet og se hvor tunnelboremaskinene til enhver tid befant seg i forhold til egen bolig. Naboer som opplevde stor ulempe, ble tilbudt alternativ overnatting. Slik kunne tunnelboringen pågå hele natten og byggeperioden ble kortest mulig. 

I en meningsmåling blant naboer over Blixtunnelen, fikk Bane NOR svært gode tilbakemeldinger fra beboerne. For Bane NOR som byggherre var naboenes tålmodighet og samarbeid viktig.


Publisert: 16. mars 2023 klokken 15:15