Ingen betongpris til Minnevika

På et arrangement 30. november ble Betongtavlen for 2023 tildelt Nydalsbrua, ei vegbru over Nidelva i Trondheim, samt en villa på Bygdøy i Oslo. Den 836 meter lange dobbeltspor-brua ved Minnesund var nominert, men nådde ikke opp.

  • Dovrebanen
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 1. desember 2023 klokken 14:15

Oppdatert: 5. desember 2023 klokken 10:53

Dronefoto av brua sett fra østsiden.

Minnevika jernbanebru ble åpnet for togtrafikk 15. oktober i år. Foto: Tom-Ola Thorvaldsen, Bane NOR

Betongtavlen deles ut av bransjeorganisasjonen Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.   Her kan du lese mer om de to prisvinnerne, samt kontorbygget ALO i Trondheim(├ąpnes i ny fane), som fikk hederlig omtale.

– Vi har fått mange gode kandidater i år, ti prosjekter har blitt besøkt, og vi har valgt ut fem finalister. De representerer på svært ulike måter høy kvalitet i bruk av betong – i tråd med Betongtavlens statutter, sier Vetle Houg, juryleder for Betongtavlen.

Godt samarbeid

– Vi er glade og stolte over å ha blitt plukket ut som en av finalistene, selv om vi ikke nådde helt opp. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt på prosjektet, spesielt til rådgiver Aas-Jakobsen og entreprenøren, arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Vi opplever gjennomføringen av prosjektet som svært vellykket, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

– Vi har hatt kompliserte betongarbeider, både i høyden og under vann, med værharde og krevende omgivelser. Alt er løst på beste måte uten at det har vært personskader av betydning. Brua føyer seg godt inn i brumiljøet på Minnesund, samtidig som den ivaretar kravene knyttet til en moderne høyhastighetsbane, framholder prosjektlederen. (Les mer om brua under.)

Minnevika jernbanebru inngår i nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset i Eidsvoll kommune. Prosjektet, som ble tatt i bruk 15. oktober, skal bidra til kortere reisetid, færre forsinkelser og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

Brua ble med god margin ferdig innenfor fastsatt tidsplan, og gjennomføringen har bidratt til at dobbeltsporet Venjar-Langset har landet med samlet en innsparing på 1,3 milliarder kroner.

I 2018 var Hallevannet bru på dobbeltsporet mellom Larvik og Skien en av finalistene som ikke nådde opp, og i 2017 ble prisen tildelt nye Holmestrand stasjon. Tilbake i 1999 var det E6-bruene og jernbanebrua over Hølendalen på Østfoldbanen som fikk utmerkelsen, den foreløpig eneste jernbanebrua blant prisvinnerne.

Dette er Minnevika jernbanebru

Den 836 meter lange brua inngår i et brumiljø hvor de tre andre bruene er vernet, og hensynet til de andre bruene veide tungt ved utformingen. En annen viktig forutsetning var at Skibladner skulle passere under brua, samtidig som dobbeltsporet måtte treffe under de to vegbruene på østre bredd av Vorma. Som jernbanebru må den dessuten bære langt tyngre laster enn ei vegbru, med tunge godstog og persontog i 200 km/t. 

Valget falt på ei spennarmert betongbru med sideliggende bæring. I hovedspennet på 100 meter ble tverrsnittet forsterket med en bue, og søylene er forsterket med sokler som stikker over vann. Begge disse grepene viser «slektskap» med den gamle jernbanebrua.

Fundamentene bæres av rundt 45 meter lange svevende stålrørspeler i løsmasser, og de ble plasstøpt i tørr spuntgrop med en tett, undervannstøpt avstivingsplate i bunn. Fundamentene er bygget under elvebunnen for å begrense erosjon og forstyrrelser i elva. Det er parvise sirkulære søyler i betong med tverrbjelke i toppen.

Bruoverbygningen er et spennarmert trau med likt tverrsnitt i hele bruas lengde. I hovedspennet er tverrsnittet som nevnt forsterket med en overliggende bue. Forskalingsvogna som bygde brua (MSS) kunne fortsette «uhindret» over hovedspennet og videre, samtidig som buen ble bygd på reis. Brubjelkene er hengt opp i buen med massive hengestag i stål, totalt 38 stykker.

Det er benyttet flere ulike betongtyper under byggingen, og leveransene har mye av tiden vært «kortreist» fra midlertidig blandeverk i nærheten. Det er benyttet lavkarbonbetong i fundamenter og sokkel i hovedspenn. Under prosjektering og bygging er det lagt vekt på å ivareta naturmiljø og hensynet til omgivelsene.

Lagbilde på scenen etter prisutdelingen.

Selv om det ikke ble noen pris, var det ingen sure miner blant gjengen fra Bane NOR, entreprenøren Hæhre PNC og rådgiveren Aas-Jakobsen på prisutdelingen den 30. november. Foto: Olav Nordli

Dronefoto med de andre bruene på Minnesund i bakgrunnen.

Fra byggingen av brua i august 2022: MSS-vogna har passert hovedspennet, som støttes opp av to midlertidige søylepar. Samtidig har arbeidet med å forskale den overliggende buen begynt. Foto: Bane NOR


Publisert: 1. desember 2023 klokken 14:15

Oppdatert: 5. desember 2023 klokken 10:53