– Snart kan du gå og sykle her

Det nye dobbeltsporet gjennom Eidsvoll åpnet i oktober i fjor, men ennå er ikke jobben helt ferdig. Det viktigste som gjenstår i år, er turveien «Vormtråkk» som stort sett følger traseen til det gamle enkeltsporet mellom Eidsvoll stasjon og Langset.

  • Akershus
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Publisert: 5. juni 2024 klokken 09:03

Prosjektlederen i vernetøy og hjelm med anleggsgjerdet og brua i bakgrunnen.

Anleggsområde: Ronny Eirik Hansen i Bane NOR foran jernbanebrua på Minnesund fra 1880, som får nytt betongdekke til glede for turfolket. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

I tillegg til å avslutte turveien, pågår det arbeid med å fjerne de midlertidige fyllingene som ble lagt ut i Vorma under byggingen av Minnevika jernbanebru, samt øvrig opprydning og istandsetting av arealene som har vært berørt av utbyggingen. Blant annet gjelder dette områdene hvor det er utfylt overskuddsmasser.

Åpner senhøstes

– Entreprenørens frist for å fullføre sluttarbeidene er 1. november i år, og dette inkluderer Vormtråkk. Vi er i rute, og hvis vi kommer i mål noe før, venter vi ikke med å åpne turveien, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Samtidig understreker han at alle arbeidene med Vormtråkk må være ferdige før turgåere og trimmere kan slippe til. I juni i fjor åpnet søndre del av turveien fra Eidsvoll stasjon fram til Doknesgutua.  

– Det er dessverre ikke mulig å åpne flere delstrekninger før hele strekningen fram til Langset er ferdigstilt, inkludert tilpasningen av den gamle jernbanebrua på Minnesund, forteller han.

Skinner, sviller og øvrig jernbaneteknisk utstyr er nå fjernet fra brua, hvor det blir etablert et nytt dekke av betongelementer i tillegg til gjerder og alt som kreves for bruas «nye liv» som en del av turveien.

Kobles sammen

På Langset blir Vormtråkk koblet sammen med eksisterende turvei som fortsetter langs Mjøsa oppover mot Espa. I motsatt retning får eidsvollingene en rask og sikker sykkelrute mellom Minnesund og Eidsvoll stasjon.  

– Vi ser stadig at folk bruker den delen som åpnet i fjor, og vi får mange spørsmål om når resten av strekningen åpner. Vi har avgjort inntrykk av at eidsvollingene gleder seg til dette, og jeg tror Vormtråkk blir et veldig bra tilbud til lokalbefolkningen, sier Ronny Eirik Hansen.

Hele den nye turveien får for øvrig fast dekke, noe som er et spleiselag mellom Bane NOR og Eidsvoll kommune. Strekningen langs Vorma er bygd med tanke på at underganger osv. skal tåle en «vanlig oversvømmelse» under vårflommen.

Den gamle banetraseen hvor kun pukken ligger igjen, i bakgrunnen stasjonsbygningen og grønne trær.

Idyll: Siste tog har stoppet på Minnesund stasjon, men snart kan gående og syklende overta strekningen. Foto: Olav Nordli, Bane NOR


Publisert: 5. juni 2024 klokken 09:03