Jobber i påsken for å styrke jernbanen

Mellom Drammen og Stokke blir det buss for tog fra 23. mars til og med 31. mars. Her må jernbanen stenges mens vi bygger ut og fornyer, for å bedre togtilbudet.

  • Nyheter og aktuelt
  • Utbyggingsprosjekt
  • Vedlikeholdsarbeid

Publisert: 21. mars 2024 klokken 14:04

En mann går mellom noen gule sperrebånd som leder fram til en bussholdeplass.

– Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, oppfordrer Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR. Foto: Nikolas Gogstad, Bane NOR

Skal du reise med tog i Vestfold i påsken? Her er noen råd til deg:

– Bussene kan bruke lengre tid enn toget og ha andre avgangs- og ankomsttider. Det kan også ta ekstra tid å bytte mellom buss og tog. Ta med deg litt tålmodighet, og skaff deg informasjon om reisen på forhånd, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Detaljer om din reise finner du på togselskapenes nettsider og apper eller hos Entur. Hansen lover at Bane NOR skal gi deg god informasjon på stasjonene og sørge for at du finner frem.

– Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, oppfordrer Hansen. 

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken på betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise på den stengte strekningen.

For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, eller togselskapene Vy, Go-Ahead og Flytoget.

For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ.

Dugnad i Drammen

Her bygger vi ut nytt dobbeltspor til Kobbervikdalen. Derfor blir det buss for tog sørover til Stokke i Vestfold. Den øvrige trafikken skal fortsatt gå som vanlig; til, fra og gjennom Drammen.

Entreprenørene står klare til å jobbe gjennom høytiden for å sikre at vi holder oss til den fastsatte tidsplanen for prosjektet. Det nye anlegget skal stå ferdig i 2025 og sikre et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

Vi fortsetter i hovedsak med arbeidene som allerede pågår på Drammen stasjon, Skamarken, Sundhaugen og Sundland. På Sundland blir det noe mer støy, fra boring for fundamenter, men det skal foregå på dagtid. Vi skal også fortsette arbeidet med oppgraderingen av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg på strekningen Kobbervik-Holm på Vestfoldbanen, men dette arbeidet er ikke særlig støyende.

Når det gjelder nattarbeid, har vi planlagt det slik at det skal være minst mulig forstyrrende, og vi skal bruke metoder og utstyr som reduserer støyen.

Tiltak i Tønsberg

Det bygges ut nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold. Her vil det være størst aktivitet i begge ender av dobbeltsporet, og arbeidet vil pågå nær dagens gamle spor. Derfor må vi av sikkerhetsgrunner stenge togtrafikken. I dette området nedover mot Tønsberg skal det også gjennomføres flere mindre tiltak for å styrke driftssikkerheten, som skogfelling og bytting av sviller.

For at det skal kunne kjøre mange tog på dobbeltsporet, må Tønsberg stasjon oppgraderes. Det arbeidet startet tidlig i 2023, og vil stå ferdig høsten 2025.

– Her skifter vi ut massene i strekningen fra jernbanebrua over Eckersbergs gate og 80 meter nordover, mot Jarlsbergtunnelen. Dette er støyende arbeider som skal pågå døgnkontinuerlig, sier Sven Narum, prosjektleder i Bane NOR.

24. mars stenges Eckersbergs gate for gjennomkjøring. Det vil være trafikkvakter som slipper gjennom myke trafikkanter. I tillegg vil nødetatenes kjøretøy naturligvis kunne passere.

Oppgraderer i Oslo

I tillegg til arbeidene på Vestfoldbanen, skal vi også vedlikeholde og fornye deler av jernbanen i Oslo. Fra skjærtorsdag til 1. påskedag skal vi bytte ut noen gamle sporveksler på Alnabruterminalen. Her skal også signalanlegget oppgraderes. Terminalen er navet i store deler av den klimavennlige godstransporten på skinner i Norge.

I samme periode skal vi skifte ut en stålbro på Hovedbanen over Loelva i Oslo. Dette gjør vi for å bedre skinnegangen, så togene får en jevnere passering gjennom området.


Publisert: 21. mars 2024 klokken 14:04