Påskearbeider i utbyggingsprosjektet i Drammen

Med påsken nærmer det seg også en periode med nødvendige arbeider i forbindelse med utbyggingen av det nye dobbeltsporet i Drammen og oppgraderingen av Drammen stasjon. Denne påsken bringer imidlertid en forbedring for noen av de reisende.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark

Publisert: 13. mars 2024 klokken 11:36

Drammen stasjon ved Drammenselva med Strømsø i bakgrunnen.

Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

I år unngår vi å måtte stoppe alle togene for å kunne jobbe i sporområdet i Drammen. På Vestfoldbanen blir det riktignok buss for tog mellom Drammen og Stokke, men den øvrige trafikken skal fortsatt gå som vanlig.

Selv om vi ikke stanser all trafikk, blir det likevel mye arbeid i området. Entreprenørene står klare til å jobbe også gjennom høytiden for å sikre at vi holder oss til den fastsatte tidsplanen for prosjektet.

Fortsetter tiltak for å redusere støy

Siden begynnelsen av februar har vi jobbet dag og natt ved Drammen stasjon, og ved nedføringen til den nye Drammenstunnelen. Vi har gjennomført flere tiltak for å redusere støynivået om natten, slik at belastningen for naboer blir så lav som mulig. Det skal vi fortsette med i påsken.

Hva skal vi gjøre?

Vi fortsetter i hovedsak med arbeidene som allerede pågår på Drammen stasjon, Skamarken, Sundhaugen og Sundland. På Sundland blir det noe mer støy, fra boring for fundamenter, men det skal foregå på dagtid. Vi skal også fortsette arbeidet med oppgraderingen av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg på strekningen Kobbervik-Holm på Vestfoldbanen, men dette arbeidet er ikke særlig støyende.

Når det gjelder nattarbeid, har vi planlagt det slik at det skal være minst mulig forstyrrende, og vi skal bruke metoder og utstyr som reduserer støyen.

Drammen stasjon

Her blir det innkjøring, utlegging og komprimering av masser, mer eller mindre døgnet rundt alle dager i påsken. Med unntak av natt til Palmesøndag og natt til 1. påskedag, vil dette arbeidet pågå også om natten. Vi setter ned farten, og bruker utstyr og kjøretøy som skaper mindre støy om natten.

Fra mandag 25. mars til fredag 29. mars (Langfredag) kan det bli kapping av skifer i korte perioder frem til kl. 21.00 på kvelden.

Skamarken

Anleggsområde

Skamarken Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Her vil det være lastebiltrafikk døgnet rundt unntatt natt til søndag. Lastebilene skal kjøre med lavt turtall for å unngå unødvendig støy. Det blir innkjøring av masser, og opplasting av masser som skal legges ut ved Drammen stasjon.

Vestfoldbanekulverten og Sundhaugen

Byggegrop langs jernbaneskinner

Her bygger vi den nedføringen til den nye Drammenstunnelen. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

I nedføringen til den nye Drammenstunnelen (Vestfoldbanekulverten) skal det pågå arbeider gjennom hele påsken. Blant annet skal kummer og føringsveier for kabler på plass. Dette arbeidet er i liten grad støyende, bortsett fra noe gravearbeider. 

Det vil kunne være noe kortvarig støy i forbindelse med komprimering og fylling av masser, også om natten. De mest støyende aktivitetene skal hovedsakelig foregå før kl. 21.00 her.

Sundland

Her vil det være aktivitet gjennom hele påsken, også på de røde dagene. Det er særlig boring av fundamenter til kontaktledningsanlegget som vil være støyende. Dette skal pågå i tidsrommet 07-19. 

Andre arbeider er fundamentgysing og arbeid med kontaktledningene. Dette pågår frem til kl. 21, men vil ikke være særlig støyende. 

Variasjoner i støybildet

Arbeidet som skal utføres i påsken fordeler seg over et område på mange hundre meter. Fremdriften vil avgjøre nøyaktig når og hvor arbeidene skal foregå, og det er derfor vanskelig å si noe helt presist om det på forhånd. Vær og andre forhold vi ikke kan forutse kan også spille inn.

Vi forstår at ingen ønsker støy i sin påskeferie, og vi er i kontinuerlig dialog med entreprenørene for å sikre at arbeidet gjøres på en måte som er så hensynsfull som mulig. Det vil ikke bli gitt tilbud om alternativ overnatting i påsken.   

Hvorfor må vi jobbe om natten?

Det viktige arbeidet som utføres i påsken, er et ledd i forberedelsene til en større omlegging til sommeren, hvor vi skal koble inn tre nye spor og fjerne de gamle. Dette arbeidet er helt nødvendig for at togtrafikken kan gjenopptas som normalt. Vi beklager ulempene dette nødvendige arbeidet medfører.

Politiet og Miljørettet helsevern i Drammen kommune vil også bli varslet om at vi skal gjøre dette arbeidet i påsken.

Konsekvenser for reisende

Når vi stanser togtrafikken på betyr det buss for tog. Beregn derfor god tid når du skal reise på den stengte strekningen. For oppdatert informasjon om din reise, avgangstider og hvordan du skal komme deg frem: se nettsidene eller reiseplanleggerne til Entur, Vy, Go-Ahead og Flytoget. For sanntidsinformasjon om din avgang, se også Bane NORs app NÅ. 

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. 

Bane NORs kundesenter har åpent utover dette og kan kontaktes på e-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.

Kundesenterets åpningstider er:
08:00-19:00 (mandag-fredag)
09.00-15.00 (lørdag/søndag/helligdager)


Publisert: 13. mars 2024 klokken 11:36