Buss for tog påsken og sommeren 2024

For å øke kvaliteten på infrastrukturen må vi utføre vedlikehold på togstrekningene. Vi bygger også nytt for at de som reiser med tog skal få et enda bedre tilbud. Det kan vi ikke gjøre når togene går. Derfor blir det også i år buss for tog i påsken og til sommeren.

Bilde av folk som går til bussen gjennom et tydelig oppmerket og skiltet område.

Se etter de gule skiltene! Togselskapene har kundeveiledere på plass på de store stasjonene for å bistå de reisende. Foto: Nikolas Gogstad, Bane NOR

Konsekvenser for de reisende

Der togstrekningene stenges blir det buss for tog.  Direktør for Kunde- og trafikkinformasjon, Victor Hansen ber de reisende om å planlegge for at reisen kan ta litt lengre tid og holde seg oppdatert. 

- Bussene kan bruke lengre tid enn toget og ha andre avgangs- og ankomsttider. Det kan også ta ekstra tid å bytte mellom buss og tog. Ta med deg litt tålmodighet, og skaff deg informasjon om reisen på forhånd, sier Victor Hansen. Detaljer om din reise finner du på togselskapenes nettsider og apper eller hos Entur.  

Det er togselskapene som organiserer busstransporten mens togene står. Bane NORs ansvar er å gi god informasjon på stasjonene og sørge for at du finner frem. – Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale. Se etter gule skilt, plakater og flagg, oppfordrer Hansen.  

-Vi samarbeider tett med togselskapene for å finne de beste løsningene. Målet er at du som reiser skal få en best mulig opplevelse mens vi jobber, avslutter Victor Hansen.  

Buss for tog sommeren 2024: 

I sommer vil det være stengt på flere strekninger. Også i sommer skal vi gjøre vedlikeholdsarbeid og bygge nye dobbeltspor. Vi skal oppgradere både Røyken, Tønsberg og flere av lokalstasjonene på Østfoldbanen.  I tillegg skal vi gjøre arbeid i forbindelse med nytt digitalt signalsystem (ERTMS) på Gjøvikbanen. 

Her er det stengt på Østlandet påsken og sommeren 2024:

Påske

Mellom Drammen og Stokke: 23. mars til og med 31. mars

Sommer 

Mellom Oslo S og Lillestrøm (Hovedbanen): 29. juni til og med 21. juli (Gjelder kun lokaltog L1)


Mellom Brakerøya og Sande/Mjøndalen: 29. juni til og med 28. juli (Fra 15. juli til 28. juli er det i tillegg stengt mellom Sande og Stokke)


Mellom Oslo S og Ski (Østfoldbanen): 22. juli til og med 4. august (Gjelder kun lokaltog L2)


Mellom Oslo S og Gjøvik: 29. juli til og med 23. august (Fra 27. juli til 29. juli er det i tillegg stengt mellom Roa og Gjøvik)


Mellom Heggedal og Spikkestad: 29. juli til og med 18. august


Mellom Jessheim og Dal: 17. august til og med 21. august (Fra 17. august til 19. august er det i tillegg stengt mellom Kløfta og Jessheim)

Oppmerking av hvilken stasjon bussen går til, når det er buss for tog.

Foto: Nikolas Gogstad, Bane NOR