Bergensbanen gjenåpnet; Arna – Vaksdal åpnet for trafikk 2. april

Strekningen Arna – Vaksdal på Bergensbanen gjenåpnet for trafikk tirsdag 2. april. Strekningen har vært stengt som følge av store skader etter at et godstog sporet av.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. april 2024 klokken 11:37

Oppdatert: 2. april 2024 klokken 08:52

To menn i gule arbeidsklær jobber på jernbaneskinner.

Vi har jobbet 24/7 gjennom påsken for å utbedre skadene etter togavsporingen. Bane NOR

Fredag 22. mars sporet et godstog av på Arna stasjon. Det var ikke alvorlige personskader som følge av avsporingen. Lokfører hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell. 

Det har vært en stor og tidkrevende jobb å fjerne godstoget og utbedre skadene på infrastrukturen etter avsporingen. Strekningen Arna - Vaksdal har vært stengt for togtrafikk. Vy har kjørt buss for tog forbi skadestedet. Godstogtrafikken har vært innstilt. Lokaltogene mellom Arna - og Bergen startet opp igjen mandag 25. mars.

Store skader på infrastrukturen

Både skinnegangen, kontaktledningsanlegget og signalanlegget fikk store skader som følge av togavsporingen. Gjenoppbyggingen av den ødelagte infrastrukturen har pågått for fullt 24/7 gjennom hele påsken etter at lokomotivet til det forulykkede godstoget ble fjernet onsdag ettermiddag i påskeuken. 

 - Dette har vært et krevende arbeid på et begrenset og svært trangt anleggsområde. Vi satte alle krefter i sving med å gjenoppbygge den ødelagte infrastrukturen slik at Bergensbanen kunne åpne igjen mellom Arna og Vaksdal  så raskt som mulig sier Hans Gunnar Dokken, regiondirektør Sør - Vest i Bane NOR.

Mann i gule arbeidsklær og med hjelm jobber på jernbaneskinner så det gnistrer.

Bane NOR kapper skinner ved Arnanipatunnelen. En av mange operasjoner i arbeidet med å gjenåpne strekningen Arna- Vaksdal for trafikk. Bane NOR

Gjennom påsken har 25-30 fagarbeidere til en hvert tid av døgnet jobbet ute i sporet, og i tillegg har 10-15 personer i prosjektledelsen og andre faglige ressurser vært involvert. Vi har brukt en rekke spesialmaskiner i arbeidet. Vi har blant annet lagt 3000 meter signalkabel, foretatt flere hundre kabelskjøter, byttet svært mange sviller, bygget nytt kontaktledningsanlegg og gjennomført et titalls skinnesveiser.

 - Det var først da hele godstoget var fjernet at vi fikk den fulle oversikten over hvilke komponenter som må byttes ut. Vi jobbet på spreng gjennom påsken med gjenoppbyggingen, sier Dokken.

En stor jobb å rydde skadestedet

Arbeidet med å rydde opp etter togavsporingen startet søndag 24. mars etter at politiet og Statens Havarikommisjon friga skadestedet. Oppryddingsarbeidet pågikk til og med onsdag 27. mars, og var tidkrevende da godstoget med vogner og containere veide mer enn 800 tonn. Lokomotivet lå ca. 50 meter inne i Arnanipa jernbanetunnel, og ble trukket ut onsdag, heist opp på en trailer og kjørt vekk fra sporet. Det var en krevende operasjon, blant annet fordi det er trangt og dårlige arbeidsforhold inne i tunnelen.

Grått lokomotiv heises opp fra togskinner foran tunnel.

Her heises lokomotivet over på en trailer, som kjørte det vekk. Bane NOR

 - Sikkerhet for mannskapene våre har hatt høyeste prioritet, og derfor gikk vi varsomt frem. Å løfte ut et avsporet, veltet lokomotiv på nesten 80 tonn er noe vi ikke har mye erfaring med, heldigvis, og det har gjort at i noen grad så ble veien til mens vi gikk. Vi har hatt dyktige fagfolk på plass, som har vært kreative og funnet gode løsninger som har fungert, sier Dokken.

Arbeidet med å ta ut lokomotivet, godsvogner og containere som lå inne i tunnelen var siste del av oppryddingsarbeidet. Før vi kunne gjøre dette, heiste vi ut containerne på de ødelagte godsvognene samt godsvognene utenfor tunnelen med en mobil kran. De vognene til godstoget som ikke var ødelagt ble kjørt til Bergen, og vi har også måttet fjerne kontaktledningen og masta til kontaktledningen i ryddeoperasjonen.

Stor kran heiser opp container fra jernbanespor.

En mobil kran heiser ut containerne på de ødelagte godsvognene. Bane NOR

Undersøker hendelsesforløpet

Statens havarikommisjon, politiet og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet undersøker hvorfor godstoget sporet av. 

Bane NOR kunne først starte oppryddingsarbeidet utenfor og inne i Arnanipatunnelen etter at politiet og Havarikommisjonen var ferdige med sine undersøkelser på stedet. 

Fire store godscontainere ligger delvis over hverandre foran jernbanetunnel.

Fire containere lå over hverandre foran inngangen til Arnanipatunnelen. Bane NOR

Passasjertog stod fast i Arnanipatunnelen

Regiontoget fra Oslo til Bergen (persontog) ble på grunn av avsporingen stående fast i Arnanipatunnelen. Sent fredag kveld 22. mars ble lokomotivet koblet fra, slik at to hjelpetog kunne trekke passasjervognene til Stanghelle.

På Stanghelle stod det busser som kjørte passasjerene videre til Bergen. Det var også helsepersonell på plass der. Vy hadde også folk på Bergen stasjon som tok imot passasjerene.

 - Vi gjorde alt vi kunne for å få passasjerene ut av tunnelen så raskt som mulig. Vi forstår godt at dette var en ubehagelig opplevelse, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Lørdag kveld 23 mars trakk Bane NOR lokomotivet fra regiontoget ut av Arnanipatunnelen og til Trengereid.

Her er de tidligere nyhetsartiklene om togavsporingen:

Utbedrer skadene etter togavsporingen

Oppryddingsarbeidet på Arna stasjon tar tid

Togavsporing på Arna stasjon - stengt for trafikk


Publisert: 1. april 2024 klokken 11:37

Oppdatert: 2. april 2024 klokken 08:52