Togavsporing på Arna stasjon - stengt for trafikk

Bane NOR har startet oppryddingsarbeidet på Arna stasjon etter at et godstog sporet av fredag kveld. Inntil videre er all togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal stanset.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. mars 2024 klokken 23:47

Oppdatert: 24. mars 2024 klokken 11:49

Godstog har sporet av, kontainervogner på siden

Godstoget sporet av på Arna stasjon Foto: Bane NOR

Det var ikke alvorlige personskader som følge av avsporingen på Arna stasjon fredag kveld. Lokfører hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell. Det er bekreftet at det ikke var farlig gods med toget.

Fredag kveld var vårt hovedfokus å bistå nødetatene med å få passasjerene i regiontoget fra Oslo til Bergen ut av Arnanipatunnelen.

Undersøker hendelsesforløpet og er i gang med å rydde opp 

Statens havarikommisjon, Politiet og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet undersøkte skadestedet på lørdag. Fra Oslo kom også Bane NORs Berging og Beredskap til Arna stasjon. De skal rydde opp på stasjonen.

Politiet og Havarikommisjonen friga lørdag kveld skadestedet. Bane NORs Berging og Beredskap begynte da arbeidet med å fjerne kontaktledningsanlegget slik at de kan rydde bort vognene til godstoget. I dag begynner de for fullt med denne ryddejobben.

 - Skadestedet er nylig frigitt av politiet, og vi har derfor enda ikke oversikt over hvor omfattende skadene på infrastrukturen er som følge av avsporingen. Det er grunn til å anta at oppryddingsarbeidet vil ta tid, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet avsluttet sine undersøkelser på Arna stasjon lørdag kveld. De skal ha samtaler med involverte personer søndag.

Vi har ingen prognose for når vi kan gjenoppta normal trafikkavvikling på strekningen Bergen – Vaksdal. Vy setter opp alternativ transport for de reisende.

Passasjertog stod fast i Arnanipatunnelen

Regiontoget fra Oslo til Bergen (persontog) ble på grunn av avsporingen stående fast i Arnanipatunnelen. Sent fredag kveld ble lokomotivet koblet fra, slik at to hjelpetog kunne trekke passasjervognene til Stanghelle.

På Stanghelle stod det busser som kjørte passasjerene videre til Bergen. Det var også helsepersonell på plass der. Vy hadde også folk på Bergen stasjon som tok imot passasjerene.

 - Vi gjorde alt vi kunne for å få passasjerene ut av tunnelen så raskt som mulig. Vi forstår godt at dette var en ubehagelig opplevelse, sier Sverre Kjenne.

Lørdag kveld trakk Bane NOR lokomotivet fra regiontoget ut av Arnanipatunnelen og til Trengereid.

Vogner på godstog har sporet av

Godstoget hadde 25 vogner. Det er ikke klart hvor mange vogner som har sporet av. Bane NOR


Publisert: 22. mars 2024 klokken 23:47

Oppdatert: 24. mars 2024 klokken 11:49