Utbedrer skadene etter togavsporingen

Bane NOR er i full gang med å utbedre skadene etter at et godstog sporet av på Arna stasjon fredag 22. mars. Det er store skader på infrastrukturen etter avsporingen. Inntil videre er all togtrafikk mellom Arna og Vaksdal innstilt.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. mars 2024 klokken 18:36

Oppdatert: 29. mars 2024 klokken 19:28

Mann i gule arbeidsklær og med hjelm kapper jernbaneskinner så det gnistrer.

Bane NOR kapper skinner ved Arnanipatunnelen. En av mange operasjoner i arbeidet med å gjenåpne strekningen Arna- Vaksdal for trafikk. Foto: Bane NOR

Fredag 22. mars sporet et godstog av på Arna stasjon. Det var ikke alvorlige personskader som følge av avsporingen. Lokfører hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell. 

Lokaltogene kjører mellom Bergen og Arna. Vy har satt opp alternativ transport for regiontogene og Vossabanen. Godstrafikken er helt innstilt på Bergensbanen.

Store skader på infrastrukturen

Gjenoppbyggingen av den ødelagte infrastrukturen fortsetter for fullt døgnet rundt etter at lokomotivet til det forulykkede godstoget ble fjernet onsdag ettermiddag. Det er store skader på infrastrukturen som følge av avsporingen; både skinnegangen, kontaktledningsanlegget og signalanlegget har fått skader som må utbedres.

 - Dette er et svært krevende arbeid på et begrenset og svært trangt anleggsområde. Vi har satt alle krefter i sving med å gjenoppbygge infrastrukturen som er ødelagt her på Arna, slik at Bergensbanen kan åpne igjen mellom Arna og Vaksdal, sier Hans Gunnar Dokken, regiondirektør Sør - Vest i Bane NOR.

To arbeidsmenn i gule klær står på jernbaneskinner i en tunnel. En peker innover i tunnelen.

Ødelagte sviller der kun armeringen står igjen. Her stanset lokomotivet inne i Arnanipa jernbanetunnel. Bane NOR

Det er til enhver tid av døgnet 25-30 fagarbeidere ute i sporet, og i tillegg er 10-15 personer i prosjektledelsen og andre faglige ressurser involvert. Vi bruker en rekke spesialmaskiner i arbeidet. Vi legger blant annet 3000 meter signalkabel, foretar flere hundre kabelskjøter, bytter svært mange sviller, bygger nytt kontaktledningsanlegg og gjennomfører et titalls skinnesveiser.

 - Det var først da hele godstoget var fjernet at vi fikk den fulle oversikten over hvilke komponenter som må byttes ut. Vi jobber 24/7 gjennom påsken med gjenoppbyggingen, sier Dokken.

To menn i gule arbeidsklær jobber med å reparere kabler ved jernbaneskinner.

Signalmontører jobber med kabling etter de ødelagte kablene som må byttes. Bane NOR

En stor jobb å rydde skadestedet

Arbeidet med å rydde opp etter togavsporingen startet søndag etter at politiet og Statens Havarikommisjon friga skadestedet. Oppryddingsarbeidet pågikk fra søndag 24. mars til onsdag 27. mars, og var tidkrevende da godstoget med vogner og containere veide mer enn 800 tonn. Lokomotivet lå ca. 50 meter inne i Arnanipa jernbanetunnel, og ble trukket ut onsdag, heist opp på en trailer og kjørt vekk fra sporet. Det var en krevende operasjon, blant annet fordi det er trangt og dårlige arbeidsforhold inne i tunnelen.

Grått lokomotiv heises opp av stor rød og hvit kran.

Her heises lokomotivet over på en trailer, som kjørte det vekk. Bane NOR

 - Sikkerhet for mannskapene våre har høyeste prioritet, og derfor gikk vi varsomt frem. Å løfte ut et avsporet, veltet lokomotiv på nesten 80 tonn er noe vi ikke har mye erfaring med, heldigvis, og det har gjort at i noen grad så har veien blitt til mens vi har gått. Men vi har dyktige fagfolk på plass, som har vært kreative og funnet gode løsninger som har fungert, sier Dokken.

Arbeidet med å ta ut lokomotivet, godsvogner og containere som lå inne i tunnelen har vært siste del av oppryddingsarbeidet. Tidligere i uka har vi også heist ut containerne på de ødelagte godsvognene samt godsvognene utenfor tunnelen med en mobil kran. De vognene til godstoget som ikke var ødelagt ble kjørt til Bergen, og vi har også måttet fjerne kontaktledningen og masta til kontaktledningen i ryddeoperasjonen.

Stor kran heiser containere fra godstog.

En mobil kran heiser ut containerne på de ødelagte godsvognene Bane NOR

Undersøker hendelsesforløpet

Statens havarikommisjon, Politiet og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet undersøker hvorfor godstoget sporet av. De undersøkte skadestedet i helgen. 

Bane NOR kunne først starte oppryddingsarbeidet utenfor og inne i Arnanipatunnelen etter at politiet og Havarikommisjonen var ferdige med sine undersøkelser på stedet. 

Containere ligger over hverandre

Fire containere lå over hverandre foran inngangen til Arnanipatunnelen. Bane NOR

Må bruke pendlerparkeringen på sjøsiden

Når vi skal fjerne et helt godstog med containere og ødelagt utstyr er det behov for plass. Bane NOR må derfor stenge pendlerparkeringen på sjøsiden gjennom hele påsken for å kunne gjenåpne jernbanen så fort som mulig. Det er behov for dette arealet til maskiner og utstyr. Parkeringen på kirke-siden er åpen i perioden.

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre, men vi gjør det vi kan for å få jernbanetilbudet tilbake så fort som mulig.

Passasjertog stod fast i Arnanipatunnelen

Regiontoget fra Oslo til Bergen (persontog) ble på grunn av avsporingen stående fast i Arnanipatunnelen. Sent fredag kveld ble lokomotivet koblet fra, slik at to hjelpetog kunne trekke passasjervognene til Stanghelle.

På Stanghelle stod det busser som kjørte passasjerene videre til Bergen. Det var også helsepersonell på plass der. Vy hadde også folk på Bergen stasjon som tok imot passasjerene.

 - Vi gjorde alt vi kunne for å få passasjerene ut av tunnelen så raskt som mulig. Vi forstår godt at dette var en ubehagelig opplevelse, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Lørdag kveld trakk Bane NOR lokomotivet fra regiontoget ut av Arnanipatunnelen og til Trengereid.

Her er de tidligere nyhetsartiklene om togavsporingen:

Oppryddingsarbeidet på Arna stasjon tar tid

Togavsporing på Arna stasjon - stengt for trafikk


Publisert: 27. mars 2024 klokken 18:36

Oppdatert: 29. mars 2024 klokken 19:28