Oppryddingsarbeidet på Arna stasjon tar tid

Arbeidet med å rydde opp på Arna stasjon pågår fortsatt etter at et godstog sporet av om kvelden fredag 22. mars. Oppryddingsarbeidet tar tid. Fra mandag morgen kjører persontogene igjen mellom Bergen og Arna. Inntil videre er all togtrafikk mellom Arna og Vaksdal innstilt.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 24. mars 2024 klokken 12:48

Oppdatert: 27. mars 2024 klokken 09:57

Mann med ryggen til i arbeidsklær ser på at gravemaskin rydder vekk ødelagte godsvogner.

Mandag jobbet vi med å fjerne de ødelagte godsvognene utenfor Arnanipatunnelen. Foto: Bane NOR

Det var ikke alvorlige personskader som følge av avsporingen på Arna stasjon. Lokfører hadde mindre skader og ble tatt hånd om av helsepersonell. Det er bekreftet at det ikke var farlig gods med toget.

Bane NOR er i full gang med oppryddingsarbeidet på Arna stasjon. I dette arbeidet deltar også Bane NOR Berging og Beredskap, som kom fra Oslo til Arna lørdag.

En stor jobb å rydde skadestedet

Arbeidet med å rydde skadestedet på Arna stasjon startet søndag, og pågår fortsatt. Det er mange operasjoner som skal til for å få ryddet opp etter avsporingen. Onsdag jobber vi med å trekke ut lokomotivet til godstoget. 

 - Vi er i ferd med å  trekke ut lokomotivet. Det er en vanskelig operasjon med mye finmekanikk og mye å ta hensyn til, blant annet sikkerheten til de som jobber i tunnelen, sier Hans Gunnar Dokken, regiondirektør Sør- Vest i Bane NOR.

Søndag og mandag ryddet vi skadestedet utenfor tunnelen. Vi fjernet kontaktledningen og masta til kontaktledningen, som lå over en av vognene til godstoget. Deretter kjørte vi de godsvognene som ikke var skadet til Bergen. En mobil kran heiste ut containerne på de ødelagte godsvognene, og deretter også vognene. Tirsdag fjernet vi containere, innholdet i dem og godsvognene som lå inne i Arnanipatunellen.

 -  Oppryddingsarbeidet tar tid. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvilke skader infrastrukturen har fått, og hvor lang tid det vil ta å utbedre disse slik at vi kan åpne opp for togtrafikk igjen mellom Arna og Vaksdal. Planleggingen av gjenoppbyggingen av den ødelagte infrastrukturen pågår likevel for fullt, og vi har gjort avtale med en entreprenør som skal hjelpe oss med å utbedre skadene, sier Dokken.

Det er viktig at publikum holder avstand fra området og tunnelen mens arbeidet pågår. 

Stor kran heiser containere fra godstog som har sporet av vekk fra jernbanesporet.

Søndag heiste en mobilkran containere vekk fra skadestedet. Bane NOR

Fra mandag morgen kjører persontogene igjen mellom Bergen og Arna. Vi har ingen prognose for når vi kan gjenoppta normal trafikkavvikling på strekningen Arna – Vaksdal. Vy setter opp alternativ transport for de reisende.

Undersøker hendelsesforløpet

Statens havarikommisjon, Politiet og Bane NORs undersøkelses- og analyseenhet undersøker hvorfor godstoget sporet av. De undersøkte skadestedet i helgen. 

Bane NOR kunne først starte oppryddingsarbeidet utenfor og inne i Arnanipatunnelen etter at politiet og Havarikommisjonen var ferdige med sine undersøkelser på stedet. 

Containerne på godstoget ligger over hverandre ved inngangen til Arnanipatunnelen. Bane NOR

Må bruke pendlerparkeringen på sjøsiden

Når vi skal fjerne et helt godstog med containere og ødelagt utstyr er det behov for plass. Bane NOR må derfor stenge pendlerparkeringen på sjøsiden gjennom hele påsken for å kunne gjenåpne jernbanen så fort som mulig. Det er behov for dette arealet til maskiner og utstyr. Parkeringen på kirke-siden er åpen i perioden.

Heisekran løfter godsvogn som henger i lufta.

Mandag ble ødelagte godsvogner heist vekk fra skadestedet Bane NOR

Vi beklager ulempene dette medfører for kundene våre, men vi gjør det vi kan for å få jernbanetilbudet tilbake så fort som mulig.

Passasjertog stod fast i Arnanipatunnelen

Regiontoget fra Oslo til Bergen (persontog) ble på grunn av avsporingen stående fast i Arnanipatunnelen. Sent fredag kveld ble lokomotivet koblet fra, slik at to hjelpetog kunne trekke passasjervognene til Stanghelle.

På Stanghelle stod det busser som kjørte passasjerene videre til Bergen. Det var også helsepersonell på plass der. Vy hadde også folk på Bergen stasjon som tok imot passasjerene.

 - Vi gjorde alt vi kunne for å få passasjerene ut av tunnelen så raskt som mulig. Vi forstår godt at dette var en ubehagelig opplevelse, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Lørdag kveld trakk Bane NOR lokomotivet fra regiontoget ut av Arnanipatunnelen og til Trengereid.

Godstog har sporet av. Vogner og kontainere står skjevt.

Fredag 22. mars om kvelden sporet et godstog av på Arna stasjon. Toget skulle fra Bergen til Oslo. Bane NOR

 


Publisert: 24. mars 2024 klokken 12:48

Oppdatert: 27. mars 2024 klokken 09:57