Signalfag

Norsk jernbaneskoles ordinære kurs er stengt inntil videre. Innenfor signalfag tilbyr vi alternative former for gjennomføring av enkelte kurs og jobber fortløpende med å utvide tilbudet - se vår kurskalender.

Jernbanens signalanlegg består av både mekaniske, relebaserte, elektroniske og digitale systemer. Godt samspill mellom disse sikrer at jernbanen fungerer slik den skal. Den viktigste oppgaven til et signalanlegg er å sørge for at togframføring foregår på en sikker måte.

Dine oppgaver vil variere avhengig av om du er utdannet signalmontør eller signalingeniør. Arbeid som signalingeniør er i stor grad prosjektbasert, og det finnes prosjekter i ulike størrelser i hele landet. 

For å jobbe som signalmontør må du ha fagbrev: 

  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 læretid i bedrift

Mange kurs settes opp på forespørsel. Ta kontakt med oss om du ikke finner et kurs du har behov for: Skjema for innmelding av kursbehov.

Dersom du ønsker å melde deg opp til sluttkontrollørkurs eller eksamen, og kurset ikke ligger i vår kurskalender, benytter du dette skjemaet: 
Oppmelding til sluttkontrollørkurs.

Vi minner også om at alle eksamener kan avlegges som privatisteksamen. Kontakt oss ved behov.

Kontaktinformasjon

Rolf Andersen
Koordinator signalfag
E-post: rolf.andersen@banenor.no
Mobil: 900 29 055