Signalfag

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

Til enhver tid etterstreber teamet vårt  å finne gode løsninger i samarbeid med våre kunder og fagressurser. Vi forholder oss til gjeldende smittevernsanbefalinger, slik at opplæringen foregår så sikkert som mulig. Ved behov tilbys alternative undervisningsformer i enkelte kurs. Vi har en klar ambisjon om å ferdigstille ny struktur for lokal oppdatering (NSI-63) i løpet av 2020, og ønsker å tilby kurset 1. halvår 2021. Den praktiske delen av opplæringen står sentralt, men vi ønsker samtidig å tilby deler av den teoretiske undervisningen digitalt. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilbudet vårt, og setter pris på tilbakemeldinger for å kunne utvikle oss videre. Se vår kurskalender og ta kontakt for andre behov. På grunn av Covid-19 må noen kurs utsettes, deriblant årlig repetisjon av regler for kontroll.

 

Jernbanens signalanlegg består av både mekaniske, relebaserte, elektroniske og digitale systemer. Godt samspill mellom disse sikrer at jernbanen fungerer slik den skal. Den viktigste oppgaven til et signalanlegg er å sørge for at togframføring foregår på en sikker måte.

Dine oppgaver vil variere avhengig av om du er utdannet signalmontør eller signalingeniør. Arbeid som signalingeniør er i stor grad prosjektbasert, og det finnes prosjekter i ulike størrelser i hele landet. 

For å jobbe som signalmontør må du ha fagbrev: 

  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 læretid i bedrift

Mange kurs settes opp på forespørsel. Ta kontakt med oss om du ikke finner et kurs du har behov for.

Kontaktinformasjon

Epost: nj-kursadmin@banenor.no

Rolf Andersen
Koordinator signalfag
Mobil: 900 29 055