Søknad for Kryss-/Nærføring med kabler/rør

 

Under finner du søknadsskjema for Kryss- og Nærføring på Bane NORs grunn. Det skal gjennomføres befaring før søknad sendes inn. Kontakt Kabelkontoret på telefon 22 45 50 00 (sentralbord) eller send en e-post ved behov for veiledning.

På Bane NORs grunn gjelder kun Bane NORs standardavtaler. Bane NOR inngår avtaler kun med anleggseier.

Fullmakter aksepteres ikke!