Modernisering av Dovrebanen gir muligheter for mange

I 2021 fylte Dovrebanen hundre år. Fram mot neste jubileum skal strekningen rustes opp slik at den blir enda viktigere for enda flere med kortere reisetid og flere avganger.

Vy-tog kjørende i mørke skyer i høstlandskap

I desember 2015 åpnet en ny dobbeltsporet trasé på 17 kilometer langs Mjøsa fra Minnesund til Kleverud. Det er nå besluttet å ferdigstille et sammenhengende dobbeltspor helt frem til Hamar fra Oslo. Her kjører Vy-toget ved Strandlykkja, mellom Minnesund og Espa Foto: Hans-Petter Lyshaug / Bane NOR

Gammelt damplokomotiv

Fra 1922 var damplokomotiv Type 26 i trafikk på Dovrebanen og flere andre strekninger. Først i 1970 ble disse lokomotivene pensjonert Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet

Dovrebanen 100 år

Dovrebanen går fra Eidsvoll til Trondheim over Dombås, og er 485 kilometer lang. Det er en historisk viktig togstrekning som har vært under kontinuerlig utvikling siden den ble åpnet av Kong Haakon i september 1921. Før dette ble flere etapper åpnet mellom 1861 og 1921. Nå økes satsingen på forbedring og modernisering, slik at flere kan ta mer tog på strekningen.

Toget vil bruke under én time mellom Oslo og Hamar og reisetiden blir redusert på hele strekningen til Trondheim

Profilbilde av Stine Undrum

Stine Undrum, leder for utbygging i Bane NOR

To tog i timen

Akkurat nå står vi foran en stor modernisering og utvikling av banestrekningen, forteller Stine Undrum, leder for utbygging i Bane NOR.

Hun forteller at målet er å gjøre det enda mer attraktivt å bo og jobbe langs strekningen, og håpet er at enda flere reisende vil velge toget som fremkomstmiddel.

 – Den største forbedringen er utviklingen av dobbeltspor helt til Hamar. Utbygging av dobbeltspor gjør at vi kan kjøre to tog i timen fast – pluss ett fjerntog. De raskeste togene vil bruke under én time mellom Oslo og Hamar, og reisetiden blir redusert på hele strekningen til Trondheim. Vi skal øke antall avganger og punktlighet og kutte i reisetiden.

Tog for bærekraftig transport og reise

Planlegging av ulike tiltak sørover fra Trondheim mot Støren har allerede startet opp. Dette skal sikre to tog i timen mellom Støren og Steinkjer innen 2027. Traséforbedringer og flere kryssingsspor i Gudbrandsdalen vil også styrke Dovrebanen betydelig for fremtiden. Disse tiltakene vil kunne legge til rette for en økning i godstrafikken, samt økt kapasitet og redusert reisetid for fjerntogene.

Stine Undrum legger ikke skjul på at forbedringer på Dovrebanen både tar tid og er kostnadskrevende.

– Det koster mye å bygge ny jernbane og det tar dessverre ganske lang tid. Men ved å bygge bit for bit forbedrer vi kontinuerlig togtilbudet, samtidig som vi hele tiden må vurdere hvilke tiltak som gir mest effekt der det bor mest folk. En fordel ved å bygge trinnvis er at vi bygger på et fundament av eksisterende og solid jernbane. Når vi kombinerer dette med nye prosjekter og moderne teknologi kan vi få god effekt ut av hvert tiltak. Det ser jeg på som bærekraft i vidt perspektiv og en del av det grønne skiftet, avslutter hun.

Minnevika brua er under utbygging
For å utvikle InterCity-tilbudet på Dovrebanen må kapasiteten på den sterkt trafikkerte strekningen mellom Eidsvoll og Hamar utvides. En viktig etappe, er ferdigstillingen av dobbeltspor gjennom Eidsvoll, som åpner for trafikk høsten 2023. Foto: Øysten Grue, Jernbanemagasinet

Foto: Øysten Grue, Jernbanemagasinet

Forbedringer på Dovrebanen

  • Dovrebanen går mellom Eidsvoll og Trondheim via Hamar. Mellom Lillehammer og Oslo er banen en del av InterCity-satsingen.
  • Banen er viktig for å knytte 200.000 innbyggere i Mjøsregionen sammen med hovedstadsregionen.
  • Nytt dobbeltspor mellom Hamar og Oslo skal står klart innen utgangen av 2027. Det gir mulig­het for to InterCity-­tog hver vei og ett til to fjerntog i timen.
  • Med videre utbygging til Lillehammer vil ca. 2,9 millioner mennesker bruke InterCity-tog mellom Oslo og Lillehammer hvert år.
  • Fra 2027 planlegges to lokaltog i timen på nordre del av banen mellom Støren og Trondheim.
  • Traséforbedringer og flere kryssingsspor legger til rette for økt godstrafikk.
Illustrasjon av hvordan brua vil strekke seg over vannet
Den nye broen i Minnevika vil gi flere og mer punktlige avganger på strekningen mellom Hamar og Oslo.

Bane NOR