Styrende dokumenter

Her finner du de mest sentrale styrende dokumentene som gjelder for operative funksjoner med betydning for trafikksikkerheten og deres ledere, og lenke til arkivet med samtlige styrende dokumenter.

Bane NORs styrende dokumenter

Søk på tema eller dokumentnummer. Her finner du også styrende dokumenter for ​planlegging og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved sporet.

Våre 15 mest sentrale styrende dokumenter

Dokumentene lastes ned automatisk når du klikker på lenken.

 1. Last ned STY-601050 Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur - prosedyre(åpnes i ny fane)
 2. Last ned STY-605086 Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV) – prosedyre(åpnes i ny fane)
 3. Last ned STY-604160 - Lederansvar for fører, hovedsikkerhetsvakt, signalgiver og skifter – instruks(åpnes i ny fane)
 4. Last ned STY-605273 Godkjenning av hovedsikkerhetsvakt: Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt/signalgiver – instruks(åpnes i ny fane)
 5. Last ned STY-602618 Krav til periodisk opplæring og prøving: Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport – instruks(åpnes i ny fane)
 6. Last ned STY-602542 Fremgangsmåte ved spørsmål om tilbakekall av godkjenningsbevis for hovedsikkerhetsvakt og signalgiver - instruks(åpnes i ny fane)
 7. Last ned STY-600984 Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt – instruks(åpnes i ny fane)
 8. Last ned STY-604016 Krav til intern opplæring for sertifisering av førere i Bane NOR – instruks(åpnes i ny fane)
 9. Last ned STY-603526 Førers regelbok Bane NOR – instruks(åpnes i ny fane)
 10. Last ned STY-603673 Dokumentasjon infrastrukturkompetanse for fører – mal(åpnes i ny fane)
 11. Last ned STY-601157 Språkkunnskaper: Gjennomføring av språktest – instruks(åpnes i ny fane)
 12. Last ned STY-602637 Typekompetanse: Opplæring i typekunnskap med beskrivelse av kompetansekrav – instruks(åpnes i ny fane)
 13. Last ned STY-601615 Infrastrukturkompetanse: Opplæring i Infrastrukturkompetase for førere i Bane NOR - instruks(åpnes i ny fane)
 14. Last ned STY-604317 Helsekrav for operativt personell - prosedyre(åpnes i ny fane)
 15. Last ned STY-600985 Leder el-sikkerhet – instruks(åpnes i ny fane)