Sikkerhet og kvalitet

 • Om sikkerhet og kvalitet

  Bane NOR skal levere Europas sikreste jernbane, og denne ambisjonen vil videreføres ved anskaffelser. Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører forventes derfor å holde en høy standard innen sikkerhet og kvalitet.

 • Ytre miljø

  Bane NOR skal måle og redusere miljøfotavtrykk i prosjekter og drift. Som oppfølging av nasjonale klimamål skal Bane NOR også måle og redusere direkte klimautslipp fra egne aktiviteter og i prosjekter.

 • Sikkerhetskultur

  Om vi jobber i pukken, eller bak pulten, i det offentlige, eller det private – vi er alle del av jernbanen. Når vi bygger Europas sikreste jernbane, trenger vi Europas beste sikkerhetskultur.

 • RAM og Sikkerhet

  Fagområdet RAM og Sikkerhet omfatter krav til RAMS og sikkerhetsstyring etter jernbanelovgivningen.

 • HMS og kvalitet

  Fagområdet HMS og kvalitet omfatter personsikkerhet, utvikling av styrende dokumentasjon, avvikshåndtering og organisatorisk læring.

 • Samfunnssikkerhet

  Fagområdet samfunnssikkerhet omfatter sikring, informasjonssikkerhet og beredskap.