Sikkert arbeid i og ved spor

Gjør deg kjent med prosedyrer og fyll ut nødvendige dokumenter om krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur.

Informasjon om hvordan arbeid i og ved spor skal gjennomføres er samlet i Bane NORs  styrende dokumenter.

Prosedyren for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur skal ivareta våre krav til sikkert arbeid, framføringssikkerhet og elsikkerhet i prosjektering og utførelse av arbeid.

Den stiller også krav til sikkerhetstiltak ved alle typer arbeid, beredskap og utbygging, herunder feilretting, driftsuhell og ulykker for å unngå skade på mennesker, ytre miljø og materiell.

Planlegging og utøvelse av sikkerhet ved arbeid i og ved sporet

Finn roller, ansvar og styrende dokumenter i de ulike delfasene av et prosjekt.

  • Planlegging av arbeid i og ved spor​
  • Utførelse av arbeid i og ved spor​
  • Avslutning av arbeid i og ved spor og påsetting av trafikk 

Last ned prosedyre for sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Veiledning og operativ oppfølging

Krav til hovedsikkerhetsvakter eller signalgivere, skiftere og førere

Krav til virksomheter som leverer sikkerhetstjenester til Bane NOR fremgår av Godkjenningsordning for sikkerhetsfunksjoner.

Virksomheten skal sikre sikkerhetsledelse og -styring av operativt sikkerhetskritisk personell. De skal sørge for at de ansatte mottar sirkulærer via vår nettløsning (Netpublicator), og at de kvitterer for at de har lest og forstått.

Last ned prosedyrer for Hovedsikkerhetsvakt (HSV) og lokal sikkerhetsvakt (LSV)

Før funksjonene kan utøves skal de ha kvittert for:

  • Alle TS-sirkulærer
  • Alle TU-sirkulærer
  • Alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
  • Alle S-sirkulærer som gjelder flere områder ("Kunde og trafikk")