Krav til egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår

Bane NOR stiller krav i alle våre leverandører av tjenester til bygg, anlegg og renhold (inkludert tjenestekontrakter generelt) om innlevering av utfylt skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår.

Publisert: 8. april 2023 klokken 14:49

Oppdatert: 12. april 2024 klokken 14:09

  • Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår skal gi en beskrivelse av hvilke lønns- og arbeidsvilkår leverandøren tilbyr sine ansatte. Svarene vil aktivt brukes som grunnlag for oppfølging og dialog med leverandøren.
  • Leverandøren skal levere utfylt egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår ved inngåelse av kontrakt. Egenrapporteringen skal også leveres for samtlige underleverandører, og for eventuelt nye leverandører/kontraktsmedhjelpere som involveres underveis i kontraktsgjennomføringen.
  • Egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår utføres ved å besvare et digitalt spørreskjema i Forms. Når besvarelsen er fullført, mottar leverandøren/entreprenøren egenrapporteringen ferdig utfylt i pdf-format. Egenrapporteringen lastes opp som et vedlegg i HMSREG. Kontrakter som ikke er i HSMREG, skal sende vedlegget til kontraktsrådgiver/Bane NOR.

Last ned egenrapporteringsskjema

Se innhold i digitalt egenrapporteringsskjema lønns- og arbeidsvilkår.


Publisert: 8. april 2023 klokken 14:49

Oppdatert: 12. april 2024 klokken 14:09