Skattefullmakt

Som et ledd i felles innsats mot useriøse aktører innen bygg, anlegg og renhold har Bane NOR en samarbeidsavtale med Skatteetaten. Hensikten med avtalen er løpende samarbeid som forsterker og utvikler effekten av felles tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Hvorfor Skattefullmakt og utvidet skatteattest?

  • Samarbeidet med Skatteetaten gir Bane NOR en mulighet til å sjekke leverandørers skatte og avgiftsforpliktelser gjennom innhenting og kontroll av skatteattest.
  • Fullmakten gir Bane NOR rett til, et ubegrenset antall ganger, å innhente opplysninger om leverandøren og underleverandørens skatte- og avgiftsmessige forhold, slik det er angitt i fullmakten. Fullmakten er generell for hele Bane NOR.
  • Fullmakten har gyldighet på fire år, ny fullmakt trenger ikke leveres om gyldig fullmakt foreligger fra tidligere.

Hvordan komme i gang?

  • Leverandøren skal signere fullmakt før inngåelse av kontrakt iht. mal. Leverandøren skal også sørge for at alle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle arbeid under kontrakten, undertegner tilsvarende.
  • Bane NOR sender fullmakt til Skatteetaten og Bane NOR mottar utvidet skatteattest i retur som kontrolleres for eventuelle utestående skatter og avgifter.
  • Ved manglende fullmakt eller restanser skatter og avgifter, utgjør det saklig grunn til å nekte å godta leverandør og/eller leverandørens valg av underleverandører. Restanser skal ikke foreligg før inngåelse av kontrakt. Bane NOR kan ved skriftlig varsel gi leverandøren en rimelig frist til å rette forholdet.

Samarbeid for bærekraftig leverandørkjede

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid og tett dialog med leverandørmarkedet for å stille riktige krav på et rett og utfordrende nivå som skaper bærekraftig utvikling. Et tettere samarbeide med bransjen i form av jevnlig dialog og leverandørkonferanser skal bidra til både økt etterlevelse og formålstjenlig utvikling av krav.