Medlemskap i StartBANK

StartBANK-nettverket gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører. Dette skaper nye forretningsmuligheter for leverandører og reduserer risiko for innkjøpsorganisasjoner.

Hvorfor StartBANK?

  • StartBANK administreres av Achilles og brukes av en rekke innkjøperorganisasjoner til å håndtere leverandørinformasjon og risiko, samt å sørge for at de utelukkende bruker seriøse leverandører.
  • Hvis du registrerer deg i StartBANK som leverandør, får din organisasjon muligheten til å synliggjøre egen seriøsitet overfor alle innkjøpere i StartBANK-nettverket. Registrering i StartBANK vil dermed gjøre virksomheten synlig for relevante kundegrupper i bransjen og gi muligheter for å vinne nye kontrakter.
  • I kontrakter med krav til StartBANK medlemskap skal leverandøren ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK-ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK. Leverandøren skal gi StartBANK fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.
  • Leverandørens kontraktsmedhjelpere og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle arbeid under kontrakten, skal også registrere medlemskap i StartBANK og fylle ut SKAV-fullmakt (gjelder for alle bygg, anlegg- og renholdskontrakter).

Hvordan komme i gang med StartBANK?

Som ny leverandør, kontraktsmedhjelper eller underleverandør kan du lese mer om StartBANK på achilles.com(åpnes i ny fane).

StartBank – Brosjyre og priser

Last ned og les mer om StartBANK, registreringsprosess, priser, med mer.