Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til anskaffelser i Bane NOR.

  • For generelle spørsmål kontakt direktør anskaffelser, Cathrine Loennecken
  • For spørsmål knyttet til et spesifikt anskaffelsesområde kontakt ansvarlig kategorileder
  • For spørsmål knyttet til bestillinger kontakt IFJ_ordre@banenor.no

Anskaffelser 

Cathrine Loennecken
Direktør anskaffelser
Claes Halvardsson
Kategorileder rådgiving og prosjektering
Morten Sigvardsen
Kategorileder underbygning
Pierre Sjöman
Kategorileder jernbaneteknisk entrepriser og materiell
Atle Berg
Kategorileder konsulent, innleie og administrative avtaler
Kristian Falkgård
Kategorileder IKT-anskaffelser

Utbyggingsprosjekter

Martin Rosenlund
Direktør Kontrakt og marked

Eiendom

Petter Heide Larsen
Seksjonssjef anskaffelse og kontrakter

Jernbanemateriell og vedlikehold

Christian Rennesund
Leder logistikk