Slik anskaffer vi

Vi følger strenge lover og forskrifter for anskaffelser og innkjøp og har et eget anskaffelsesregelverk i tråd med europeiske regler. Prosessen er åpen og gjennomsiktig for leverandører.

På denne siden:

Underlagt strenge regler

Vi er et norsk statlig selskap som har ansvar for å planlegge, bygge ut og drifte jernbanenettet i Norge. Som en stor offentlig virksomhet er vi underlagt strenge lover og forskrifter når det gjelder anskaffelser og innkjøp. Selskapet har et eget anskaffelsesregelverk som følger de europeiske reglene for offentlige anskaffelser, og som sikrer en åpen og transparent prosess for alle leverandører som ønsker å konkurrere om oppdragene våre.

Anskaffelsesprosessen

Våre anskaffelsesprosesser er delt opp i ulike faser, fra planlegging av anskaffelsene til kontraktsinngåelse og oppfølging av leverandørene.

Før anskaffelsene starter, gjennomfører vi en grundig behovsanalyse og definerer kravene til de produkter eller tjenester som skal anskaffes. Deretter kunngjør selskapet anskaffelsen på Doffin (Database for offentlige innkjøp i Norge) eller TED (Tenders Electronic Daily), avhengig av anskaffelsens størrelse og art. 

Alle interesserte leverandører kan dermed få tilgang til anbudsdokumentene og konkurrere om oppdraget. 

Under selve anskaffelsesprosessen vurderer vi alle tilbudene etter en rekke kriterier, som pris, kvalitet, leveringsbetingelser og miljøpåvirkning. Selskapet velger deretter den leverandøren som tilbyr den beste kombinasjonen av kriteriene, og inngår kontrakt med denne leverandøren.

Etter at kontrakten er inngått, følger vi opp leverandørens ytelse gjennom hele prosjektet eller avtaleperioden. Dette inkluderer blant annet å måle kvaliteten på leverandørens produkter eller tjenester, samt å følge opp at leverandøren overholder de avtalte leveringsbetingelsene og miljøkravene.

Samlet sett sikrer våre anskaffelsesprosesser en åpen og konkurransedyktig markedsplass for leverandører, samtidig som selskapet oppnår best mulig kvalitet og pris på de produktene og tjenestene som trengs for å drive og utvikle jernbanenettet i Norge.

Vi kjøper varer og tjenester for om lag 20 milliarder NOK årlig, og er med det en av Norges største innkjøpsorganisasjoner.

Våre innkjøpskategorier

  • Underbygning
  • Rådgivning og prosjektering
  • Jernbaneteknikk prosjekt
  • Jernbaneteknisk entrepriser
  • Jernbaneteknikk materiell
  • Konsulenter og innleie
  • Administrative tjenester
  • IKT og ERTMS

Vår kontraktsportefølje

Vi har en kontraktsportefølje på ca. 90 milliarder bestående av ca. 1700 kontrakter. Med en økende investeringstakt innenfor samferdsel vil vår innkjøpsvolum stige ytterligere i årene fremover.

Det viktig for oss at vi gjennomfører gode anskaffelser, og at leverandørene oppfyller krav til samfunnsansvar og sikkerhet.

Vi jobber for å ha god dialog med markedet slik at vi er fremtidsrettet, med fokus på bærekraft og innovasjon.