Rammeavtaler for jernbaneteknisk materiell

Produktgruppestrategien (PGS) viser hvilket jernbaneteknisk materiell Bane NOR har valgt å standardisere og styre for å sikre forsvarlig, kostnadseffektiv og bærekraftig drift

I PGS listes alle avtaler som inkluderes i denne strategien, inkludert hvordan de styres. For noen produkter er det krav på at de skal kjøpes på Bane NORs rammeavtaler og leveres av Bane NORs logistikkfunksjon. For andre åpnes det for tiltransport eller at entreprenører kan anskaffe materiell selve, under forutsetting at de oppfyller tekniske krav og registrerer data iht. Bane NORs krav.

I PGS finner man også beskrivelser per kontrakt, hvilke artikler som kan kjøpes på kontrakten samt informasjon om hvordan bestilling skal gjennomføres. 

For spørsmål om PGS, kontakte våre kategoriledere avhengig av fagområde: