Rammeavtaler for jernbaneteknisk materiell

Produktgruppestrategien (PGS) viser hvilket jernbaneteknisk materiell vi har valgt å standardisere og styre for å sikre forsvarlig, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

Last ned Produktgruppestrategi (PGS)

Kolonne P viser når siste endring har skjedd for den angjeldende kategori eller kontraktsnummer. I kolonne W vil det finnes en kort beskrivelse på siste endring.

I PGS listes alle avtaler som inkluderes i denne strategien, inkludert hvordan de styres.

For noen produkter er det krav på at de skal kjøpes på våre rammeavtaler og leveres av vår egen logistikkfunksjon.

For andre, åpnes det for bruk av Bane NORs rammeavtaler eller at entreprenører kan anskaffe materiell selv, under forutsetting at de oppfyller tekniske krav og registrerer data i henhold til våre krav.

I PGS finner du også beskrivelser per kontrakt, hvilke artikler som kan kjøpes på kontrakten, samt informasjon om hvordan du kan gjennomføre bestilling. 

Kontakt oss

Claes Halvardsson

Leder Materiell og konserntjenester