Kjøp av varer og tjenester

Gjør deg kjent med våre alminnelige betingelser for kjøp av varer og tjenester, som skal sikre at begge parter kan jobbe sammen på en måte som er rettferdig og fordelaktig for begge parter.

Som et stort foretak som stadig kjøper varer og tjenester fra en rekke forskjellige leverandører, har vi utarbeidet alminnelige betingelser for kjøp av varer og tjenester. Betingelsene beskriver de viktigste vilkårene som leverandører må godta før de kan inngå avtaler med oss.

Betingelsene omfatter også krav til kvalitetssikring og dokumentasjon, samt krav til miljø, helse og sikkerhet.

Samlet sett gir våre alminnelige betingelser for kjøp av varer og tjenester en klar og detaljert oversikt over vilkårene som leverandører må godta før de kan inngå avtaler med oss. Dette sikrer at vi gjensidig har klare forventninger til hva som kreves og hva som forventes i et samarbeid, og at begge parter kan jobbe sammen på en måte som er rettferdig og fordelaktig for begge parter.

Alminnelige betingelser for kjøp av varer og tjenester

Vi legger til grunn våre alminnelige bestemmelser for varekjøp og tjenestekjøp når vi kjøper varer eller tjenester under terskelverdi fra leverandører vi ikke har rammeavtale med.