Signalfag for ingeniører

Grunnopplæring for alle typekurs innen signal.

Arbeidere jobber med nye spor til Follobanen ved innføringen til Oslo.

Bygging av Follobanen ved innføringen til Oslo S. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR.

Denne opplæringen er rettet mot sivilingeniører som skal begynne å arbeide med signalfag i jernbanesektoren. Kurset er å anse som grunnopplæring for alle typekurs innen signal.

Kurset omhandler blant annet oppbyggingen av signalanlegg, jernbanens trafikkregler, historisk utvikling og prinsipper for ulike typer anlegg.

Kurset holdes som regel en gang hvert år. Du finner mer informasjon ved å logge deg inn i Bane NOR sin kursportal. 

Logg inn på vår kursportal

Her finner du kurstilbudet og registrering for kursdeltakelse. 

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo