Trafikk

Trafikk sørger for at 70 millioner togpassasjerer hvert år kjører effektivt og trygt til og fra landets 338 stasjoner.

Inne på trafikkstyringssentralen, flere skjermer med oversikt over togtrafikken.

Trafikkstyringssentralen i Oslo Hilde Lillejord, Bane NOR

Hva jobber vi med?

Trafikk sørger for at togene får strøm og grønne signaler slik at de kan kjøre i henhold til ruteplanen, og at de reisende og togselskapene får korrekt og relevant informasjon til rett tid. Dette leveres med best mulig punktlighet og høyest mulig regularitet, samtidig som sikkerheten alltid står i høysetet.

Hvilken kompetanse trenger vi?

Hos oss finner du et stort fagmiljø innenfor Trafikk med ca. 650 medarbeidere, og vi trenger et bredt spekter av kompetanse. Vi har behov for både deg med bachelor/master innen tekniske fag, og vi tilbyr også spennende muligheter for deg som har fullført videregående skole. Hos oss kan du blant annet utdanne deg til å bli togleder eller togstyrer.