Nå støpes den nye jernbanebrua over Vorma

Entreprenøren, arbeidsfellesskapet Hæhre/PNC, gjennomførte mandag 8. mars den første av 21 støpeetapper på Minnevika jernbanebru. Høsten 2023 kjører togene til og fra Hamar i 200 km/t over den 836 meter lange brua.

Prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR opplyser at bruarbeidene dermed er i god rute, i likhet med resten av dobbeltsporprosjektet i Eidsvoll, som totalt omfatter 13,5 kilometer.

– Dette er en stor dag for oss. Fra nå av vil vi se at brua vokser fram. Etter alt arbeidet som er gjort siden vi startet bruarbeidene sommeren 2019, blant annet med fundamenteringen, er dette noe som vi har sett veldig fram til, sier Hansen.

Dobbeltsporet Venjar-Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog. Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2027, blir reisetiden mellom mjøsbyen og Oslo redusert til 55 minutter.

Les også: Siste støp på Wergelandstunnelen i Eidsvoll

Stor forskalingsvogn

I bruarbeidet brukes en flyttbar forskaling, en såkalt MSS-vogn (Moveable Scaffolding System). På vogna er det ståldragere som holder og overfører vekten av betong og armering til brusøylene. Når én etappe er støpt, skyver vogna seg fram til neste søyle med egne hydrauliske jekker. Vogna veier 725 tonn, er 90 meter lang, 12 meter høy og 20 meter bred.

Vogna er produsert i Kina og levert av det norskeide selskapet NRS AS, og de første delene ankom i september. Mannskaper fra Sørøst-Asia har bidratt til monteringen og fått prøve seg på norsk vinter, nordavind og temperaturer ned mot 20 effektive minusgrader.

– Monteringen og tilpasningen av vogna er en krevende oppgave som entreprenøren har løst på beste måte, de vinterlige forholdene til tross. Jeg vil takke arbeidsfellesskapet for god innsats og godt samarbeid så langt i prosjektet, sier Ronny Eirik Hansen.

Delprosjektleder Roger Whiston i Hæhre/PNC supplerer:

– Dette har vært en kompleks og lærerik operasjon.  Stor innsats og godt samarbeid mellom folk fra minst 11 land har gjort at vi lyktes. Vi har hatt stort fokus på kontinuerlig forbedring og gleder oss til å optimalisere prosessen i fortsettelsen, sier han og trekker fram underentreprenørene NRS AS, som har bygd opp MSS-vogna, og Spennteknikk AS som installerer spennarmeringen.

Etappevis støping

I løpet av en sammenhengende operasjon på ca. 18 timer, gikk det med ca. 550 m3 med betong til den første støpen med MSS-vogna. De påfølgende etappene er litt større, med ca. 630 m3. Betongen er kortreist, fra et mobilt blandeverk som leverandøren Betong Øst har etablert på Minnesund. Mandagens støp tilsvarer omtrent 80 turer med betongbil.

Når støpen er ferdig skal betongen herde i tre døgn, før spennarmeringen spennes opp. Deretter starter arbeidet med å flytte fram MSS-vogna. Det forventes at det vil gå fra tre til fire uker mellom hver støpeetappe.

Totalt skal det støpes 21 seksjoner på brua. På midten er det lengre spenn, og her må det gjøres tilpasninger med bl.a. bruk av hjelpesøyler. Årsaken til dette er at ærverdige Skibladner skal ha fritt leide på Vorma også når brua står ferdig.

Står ikke på fjell

Det er svært dypt til fjell der Minnevika jernbanebru skal bygges. Brua kan derfor ikke stå direkte på fjell. Isteden er det presset stålrørspeler ned i elvebunnen, og det er disse som bærer søylene og brua. Det er friksjonen mellom pelene og løsmassene som sørger for dette.

Totalt er det rammet 268 stålrørspeler med en diameter på ca. 1 meter.  Pelearbeidene ble avsluttet like før jul, åtte måneder før sluttfristen i august 2021. Les mer i denne saken.