Minnevika jernbanebru

Dobbeltspor-brua blir 836 meter lang og bygges på 268 svevende pæler over Minnevika. Dette er ingeniørkunst på sitt beste.

Fakta

 • Ett hovedspenn på 100 meter med 15 meter frihøyde ved høyeste regulerte vannstand
 • 16 sidespenn på 42,5 meter. 10 sør for og 6 nord for hovedspenn
 • 2 endespenn på 28 meter
 • 8 peler pr. akse i landkarakser, 12 peler pr. akse i sidespenn, 30 peler pr. akse i hovedspenn
 • Spunt: 18.000 m2
 • Pæler: 11.300 m
 • Betong: 35.000 m3
 • Slakkarmering: 5.300 t
 • Spennarm.: 66.000 mMN
 • Hengestag: 38 stk
 • Lagere: 40 stk

 

Minnevika jernbanebru skal bæres av 268 pæler i løsmassene under brua.

Minnevika bru er tilpasset Skibladner. De fargede linjene i bildet, viser hvordan Mjøsas hvite svane seiler nedover Mjøsa og gjennom leden og ut i Vorma.

Brua blir 836 meter lang og er planlagt åpnet for trafikk høsten 2023.